WHAT'S NEW?
Loading...

ถ้า “ใช่” มันจะไม่เหนื่อย ถ้าเหนื่อยมันจะ “ไม่ใช่”

Advertisements

Advertisements

ถ้า “ใช่” มันจะไม่เหนื่อย ถ้าเหนื่อยมันจะ “ไม่ใช่”
เพราะถ้าเรารู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์ แสดงว่า

ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้

ลองกลับมาถามกับตัวเองดูก่อนว่า

ทุกวันที่เป็นอยู่ตอนนี้มันเหนื่อยหรือเปล่า

เพราะบางคนก็คอยประคองความสัมพันธ์

คอยดูแล คอยเอาใจใส่ แต่อีกคนกลับไม่ทำอะไรเลย

การพยายามทำอะไรฝ่ายเดียวมันเหนื่อยมากนะ

ไม่ใช่แค่เหนื่อยกายอย่างเดียว แต่มันเหนื่อยไปถึงหัวใจ

ไม่ใช่แค่ความรักเพียงอย่างเดียว แต่ทุกสิ่งทุกอย่าง

ถ้าเราได้ทำในสิ่งที่มันใช่สำหรับเรา เราจะไม่เหนื่อย

ไม่รู้สึกเบื่อที่จะทำมันเลย

 แต่ถ้าเราต้องมาฝืนทำในสิ่งที่เราไม่อย่างทำ

เราจะเหนื่อยและเบื่อมันได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิม
Advertisements


Advertisements


Advertisements

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น