WHAT'S NEW?
Loading...

ปิ ด ท อง ตำแหน่งนี้ จะมีเงินทองเข้ามาไม่ ข า ด มื อ ร่ำรวย มั่งคั่ง มั่งมี สิ่งดีๆเข้าหา มีโชคลาภตลอดปี ชีวิตดีทุกคน

Advertisements

Advertisements
 ปิ ด ท อง ตำแหน่งนี้ จะมีเงินทองเข้ามาไม่ ข า ด มื อ ร่ำรวย มั่งคั่ง มั่งมี สิ่งดีๆเข้าหา มีโชคลาภตลอดปี ชีวิตดีทุกคน

 หากท่านคืออีกหนึ่งคนที่เป็นสายบุญ และเป็นชาวพุทธที่นับถือศาสนาพุทธแล้วหนึ่งในการสร้างบุญบารมีนอกจากการทำบุญ ตักบาตร ทำทาน ปล่อย น ก ปล่อยป ล า ทำความดีต่ างๆ ก็ยังมีการปิดทองพระที่ให้อานิสงส์ที่ดีต่อชีวิตของทุกคน

แต่จะปิดทองตรงตำแหน่งไหนดีเพื่อให้ได้สมหวังเกี่ยวกับเรื่องเงินทอง โชคลาภ เพร าะว่าในแต่ละจุดของการปิดทองพระนั้นให้ความหมายที่แตกต่ างกันออกไป ต้องเลือกปิดทองพระตรงส่วนไหนถึงจะเรียกเงินทองไหลมาเทมา และแต่ละตำแหน่งของพระพุทธรูปที่เราปิดทองนั้นให้อานิสงส์ในด้านใดบ้าง มาดูเลย

ปิดทองตำแหน่งพระเศียร

ก็คือตำแหน่งศีรษะนั่นเอง สำหรับตำแหน่งนี้มีความเ ชื่ อว่า จะทำให้มีความฉ ล าด หลักแหลม มีสติปั ญ ญ าดี ความจำดี เหมาะกับคนที่กำลังอยู่ในช่วงเตรียมสอบ หรือเตรียมข้อมูลสำหรับการทำเลื่อนขั้น และใครก็ต ามที่ต้องการใช้สติปั ญ ญ าการปิดทองตรงพระเศียรพระจะช่ว ยในเรื่องนี้ได้ และยังจะได้อานิสงส์ทำให้การงานก้าวหน้ าเป็นดั่ งหวัง จะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ ตั้งเป้าอะไรไว้ก็มักจะสำเร็จได้ง่ายๆ

ปิดทองตำแหน่งพระพักตร์

เป็นใบหน้ าของพระพุทธรูปนั่นเอง สำหรับจุดนี้จะให้อานิสงส์ที่ดีมีความรุ่งเรืองในชีวิต การงาน ครอบครัวมีความสุข งานก้าวหน้ าอย่ างน่าพอใจ เป็นคนที่มีความโดดเด่นและจะมีความสุขในการใช้ชีวิต ใครอยู่ใกล้ก็จะ เป็นคนเก่งมีเรื่องน่ายินดีเข้ามาให้แก่หมู่คณะเสมอ

ปิดทองตำแหน่งพระอุระ

เป็นตำแหน่งหน้าOกหากปิดทองในส่วนนี้จะได้อานิสงส์ทำให้เป็นคนมีออร่า มีราศีดี ทำให้เป็นคนที่มุ่งมั่นในความดี อยู่ที่ไหนก็เป็นที่รักที่ชื่นชมของทุกคน มีเ ส น่ห์โดดเด่น เป็นที่หมาย ต าของหลายๆ คนเลยทีเดียวจะเรียกว่าเนื้อหอมก็คงได้ ใครอ ย ากจะเพิ่มเ ส น่ห์ให้ตัวเองให้ปิดทองตรงพระอุระเลย

ปิดทองตำแหน่งพระอุทร

เป็นส่วนของท้องพระพุทธรูป ซึ่งปิดทองตรงส่วนนี้เองที่จะให้อานิสงส์มีความร่ำรวยเงินทอง หลั่งไหลเข้ามาแบบไม่ข า ดมือ ทำมาค้าขายอะไรก็มีกำไรงาม มีทรัพย์สินเงินทองมากมาย มีกินมีใช้กันได้แบบไม่รู้หมด ใครที่อ ย ากจะร่ำรวยเงินทองให้ปิดทองตำแหน่งหน้ าท้องได้เลย

ปิดทองตำแหน่งพระหัตถ์

เป็นตรงบริเวณมือของพระพุทธรูป ในส่วนนี้หากปิดทองลงไปจะได้อานิสงส์ให้เป็นคนที่น่าชื่นชม น่า ย ก ย่ อ งเอาเป็นแบบอ ย่ าง สำหรับใครที่มีลูกน้องอ ย ากให้ลูกน้องเ ชื่ อฟังยำเกรงนั้น การเสริมบารมีโดยการปิดทองในส่วนของพระหัตถ์จะช่ว ย เ ส ริ มด้วยนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้

ปิดทองตำแหน่งพระนาภี

เป็นส่วนของสะดือนั่นเอง ซึ่งตรงบริเวณนี้เ ชื่ อว่าจะทำให้ชีวิตไม่มีเรื่องย ากลำบ ากเลยจะมีเงินทองเข้ามาให้ใช้จ่ายได้ตลอดชีพ ใครอ ย ากจะมีการเงินไม่ข า ด มื อตำแหน่งสะดือก็เป็นที่นิยมอีกหนึ่งจุดที่จะทำให้สมหวังในด้านการเงิน

ปิดทองตำแหน่งพระบาท

เป็นการปิดทองในส่วนของเท้าพระพุทธรูป เ ชื่ อว่าจะส่งผลให้มีความมั่งคั่ง อยู่ดีกินดี มีกินมีใช้ไม่ข า ด แคลนที่พักพิง อาหาร ย านพาหนะที่จำเป็น เงินทอง ทุกอ ย่ างจะมีให้ใช้ได้ตลอดเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแต่สมบูรณ์เพียงพอต่อการใช้ชีวิต

ปิดทองตำแหน่งฐานพระเป็นฐานรองพระองค์

ซึ่งจะเป็นตำแหน่งที่อยู่ด้านล่างสุดรองรับพระพุทธรูปเอาไว้นั่นเองคือฐานพระหากปิดทองตรงจุดนี้เชื่อกันว่าจะช่ว ย เ ส ริ ม ในเรื่องของอาชีพการงานให้มีความมั่นคง ทำมาค้าขายไปได้อ ย่ างราบรื่นตลอด

แล้วคุณอ ย ากจะปิดทองที่ตำแหน่งไหนก็ลองเลือกต ามจุดที่อ ย ากได้รับอานิสงส์กันได้เลย และอย่ าลืม แ ช ร์ เรื่องราวดีๆ นี้แบ่งปันให้กับเพื่อนๆ คนอื่นได้รับรู้ถึงอานิสงส์ของการปิดทองด้วยจะทำให้ได้บุญเพิ่มขึ้นอีก

จะปิดทองหลังพระ หน้ าพระ หรือส่วนไหนๆ ก็ล้วนแต่ได้อานิสงส์ดีทั้งนั้น ส่วนจะได้ในเรื่องไหนบ้างไหนก็ต ามที่ก ล่ าวมาข้างต้นเลย ปีนี้คุณได้ไปทำบุญปิดทองพระแล้วหรือยังหากยังลองหาเวลาว่าง ๆ ออกไปทำบุญบ้างก็ดีนะ

Advertisements


Advertisements


Advertisements

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น