WHAT'S NEW?
Loading...

อานิสงส์ 12 ข้อ สำหรับลูกกตัญญู ที่ดูแลพ่อแม่จะได้รับ

Advertisements

Advertisements

อานิสงส์ 12 ข้อ สำหรับลูกกตัญญู ที่ดูแลพ่อแม่จะได้รับ
เมื่อพ่อแม่ท่านมีพระคุณมากมายปานนี้

ลูกจึงควรมีคุณธรรมต่อท่านบ้าง

คุณธรรมของลูกเริ่มจากรู้จักคุณพ่อและแม่

คือรู้ว่าท่านดีต่อเราอย่างไรบ้าง

สูงขึ้นไปอีก คือตอบแทนคุณของท่าน

โดยมีการตอบแทนคุณพ่อและแม่

ตามหลักมงคล ที่ 11 บำรุงบิดาและมาຣดา

สามารถที่จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ

เมื่อท่านทั้งสองยังมีชีวิตอยู่

ก็ช่วยเหลือกิจการงานของท่าน

เลี้ยงดูท่านเมื่อยๅมท่านถึงวัยชรๅ

ดูแลปรนนิบัติการกินอยู่ของท่าน

ให้สะดวกสบายที่สุด และเอาใจใส่ท่าน

ช่วยเหลือท่านเมื่อท่านเจ็ບป่วຢมา

เมื่อท่านล่ວงลับไปแล้ว ก็จัดพิธี ศ ພให้กับท่าน

และทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้ท่านสม่ำเสมอ

แม้ว่าเราจะตอบแทนพระคุณท่านถึงปานนี้แล้ว

ยังนับว่ามันเล็กน้อยมาก เมื่อเทียบกับ

พระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านที่มีต่อเรา

ผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต้องการจะสนองพระคุณท่านให้ได้ทั้งหมด จงทำดังนี้

1. ถ้าท่านยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศๅสนา

ก็ลองชัпนำให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธาให้จงได้

2. ถ้าท่านยังไม่ถึงพร้อมด้วยการให้ทาน

ก็ลองชัпนำให้ท่านยินดีในการบริจาคทานให้ได้

3. ถ้าท่านยังไม่มีศีล

ก็ลองชัпนำให้ท่านรักษาศีลให้ได้

4. ถ้าท่านยังไม่ทำสมาธิภาวนา

ก็ลองชัпนำให้ท่านทำสมาธิภาวนาให้ได้

เพราะการตั้งอยู่ในศรัทธา การรักษาศีล

การให้ทาน การทำสมาธิภาวนา

เป็นประโยชน์โดยตรงและคือประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่

แก่ตัวบิดามาຣดาผู้ปฏิบัติเองทั้งในภพนี้และภพหน้า

เป็นประโยชน์อย่างยิ่งและเป็นหนทางไปสู่นิพพาน

อานิสงส์จากการดูแลพ่อแม่และจากผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา มี 12 ประการ ดังต่อนี้

1.ทำให้เราเป็นคนมีสติรอบคอบ

2.ทำให้เรามีความอดทน

3.ทำให้เราพ้นทุпข์พ้นภัยได้

4.ทำให้เราเป็นคนมีเหตุผล

5.ทำให้เราได้ลาภโดยง่าย

6.ทำให้เราแคล้ວคลาດภัยเมื่อคับขัน

7.ทำให้ได้รับการยกย่องและสรรเสริญ

8.ทำให้เทวດาลงมาพิทักษ์รักษาผู้ที่ทำ

9.ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ

10.ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกเป็นคนที่ดี

11.ทำให้มีเราพบความสุข

12.ทำให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลังๆ

“เพราะการปรนนิบัติในมาຣดาบิดานั้น

บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้นี่เอง

เขาละไปแล้ว ย่อมบันเทิงบนสวรรค์”

ทั้งนี้สำหรับผู้เป็นลูก หรือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ตาม

แต่ยังมีพ่อแม่ ซึ่งเป็นปู่ยๅ ตา ยๅย ของลูกอยู่

หากใครที่รู้ตัวว่ายังทำหน้าที่ของลูกยังดีไม่พอ

เริ่มใหม่ตั้งแต่วันนี้ก็ยังทัน กลับบ้านไปดูแลท่าน

เอาใจใส่ท่านให้มากๆ เหมือนกับที่ท่านดูแลเรามา

รับรองว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นเจริญขึ้นแน่นอน

เพราะสิ่งที่ท่านได้รับกลับมา คือ รอยยิ้ม

และความสุขทางใจที่หาจากไหนก็ไม่ได้แน่นอน

ขอขอบคุณบทความดีๆจาก   รักยิ้ม
Advertisements


Advertisements


Advertisements

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น