WHAT'S NEW?
Loading...

สนิทกันแค่ไหน ก็ไม่ได้หมายความว่า ลามปามกันได้

Advertisements

Advertisements

สนิทกันแค่ไหน ก็ไม่ได้หมายความว่า ลามปามกันได้
สนิทกัน ก็ไม่ได้หมายความว่า ลามปามกันได้

ถ้า .. คนหนึ่งให้ความสนิท

ไม่ได้ หมายความว่า เราจะมีสิทธิ์ลามปาม

ถ้า .. คนหนึ่งอ่อนน้อมให้

ไม่ได้ หมายความว่า เราจะมีสิทธิ์เหยียบย่ำ

ถ้า .. คนหนึ่งให้ความเป็นกันเอง

ไม่ได้ หมายความว่า เราจะพูดอะไรก็ได้ โดยไม่เกรงใจ

ถ้า .. คนหนึ่งยิ้มให้เรา

ไม่ได้ หมายความว่า เราจะหัวเราะเยาะใส่เขาได้ การที่คนๆ หนึ่งไว้วางใจเรา

อย่า !!! ตีความว่า เราจะทำยังไงกับเขาก็ได้

คนทุกคนมีศักดิ์ศรีของตัวเอง ไม่มีใครจะยอมใครตลอดไป สรุปแบบเข้าใจง่ายก็คือ

“ถ้าเราชอบให้ใครปฏิบัติกับเราอย่างไร จงปฏิบัติกับเขาอย่างนั้น ถ้าเราไม่ชอบให้ใครปฏิบัติกับเราอย่างไร ก็จงอย่าปฏิบัติกับเขาอย่างนั้นเช่นกัน”

โบราณจีนกล่าวไว้ว่า “ชนะอย่าจองหอง ล้มเหลวอย่าห่อเหี่ยว” เป็นคำเตือนที่คนรุ่นก่อนฝากไว้ให้คิด

คำกล่าวนี้ บอกแก่คนรุ่นหลังว่า

“อย่าเป็นเพราะความสำเร็จเพียงเล็กน้อย ก็เย่อหยิ่งจองหองจนมองไม่เห็นหัวใครๆ และอย่าเป็นเพราะล้มเหลวเพียงครั้งคราว ก็ดับไฟทั้งโลกให้มืดมิด”

แม้เก่งจงอย่ากร่าง แม้ด้อยจงอย่าต่ำต้อยในหัวใจ เพราะผู้อยู่ในระดับสูงอาจมีปัญญาในระดับล่าง

ส่วนผู้อยู่ในระดับล่างอาจมีปัญญาระดับสูงก็เป็นได้ สวนดอกไม้ สวยงามเพราะหลากพฤกษา ใช่งามเพราะดอกเพียงชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้น

คนเราก็เช่นกัน หากคุณเก่งจงช่วยพยุงอย่าเหยียบย่ำ

หากคุณด้อยจงคอยหนุนอย่าขวางลำ พึงเกื้อกูล พึงค้ำจุน พึงหนุนนำ

ขอขอบคุณที่มาจาก : นุสนธิ์บุคส์
Advertisements


Advertisements


Advertisements

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น