WHAT'S NEW?
Loading...

เมื่อบุญให้ผล คนดีๆ จะเดินเข้ามาในชีวิตเราเอง

Advertisements

Advertisements

 เมื่อบุญให้ผล คนดีๆ จะเดินเข้ามาในชีวิตเราเอง
ผมเชื่อว่าเมื่อ บุญให้ผล เราก็จะพบ คนดีคนจริงใจ คนที่ มีความมั่นคง เข้ามาทำให้ มีความสุขมากขึ้น ในชีวิต

และเมื่อ กรรมให้ผล เราจะพบ คนไม่ดีไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์ เข้ามาทำให้ มีความทุกข์มากขึ้น ในชีวิต ถ้านิสัยของเราดีขึ้น ในวันที่พบ คนดี

จึง เรียกว่า พบคนดี ในเวลาที่เหมาะ เหมาะในที่นี้ คือ มีความพร้อมที่จะรักษา ความรัก ถ้านิสัยของเรายังไม่ดีขึ้น ในวันที่พบคนดี

แบบนี้แนวโน้ม คือ นิสัยเสียๆ ของเรา จะเป็นตัวที่ทำให้คนดีๆ ออกไปจาก ชีวิตเราได้ ตราบใด ที่ไม่คิดแก้ไขนิสัยร้า ยๆ ของตัวเอง ให้ดีขึ้น

แนวโน้ม คือ ชีวิตเรา ก็จะดึงดูด คนที่แย่ๆ ดึงดูดคนแบบเดิม ที่ห่วยๆ เข้ามาเหมือนเดิม ถ้านิสัยของ เราดีขึ้น ในขณะที่ยังต้องเจออยู่กับ คนไม่ดี

ความดี หรือกรรมดี ของเราตรงนี้ ไม่ใช่สิ่ง ที่จะรับประกันได้ว่า..จะสามารถเปลี่ยนใคร ให้ดีขึ้นได้ แต่ความดีนั้น

จะทำหน้าที่ ดึงดูดคนดีๆ เข้ามาในวันหน้าแทนและ มักจะเป็นในเวลาที่เหมาะด้วย การเจอ คนดี แต่รักษาคนดี ไม่เป็น

ส่วนหนึ่งเป็น เพราะไม่รู้จักการต่อบุญ ใหม่ร่วมกัน แต่ส่วนใหญ่ ก็เป็น เพราะหวงนิสัยเสียๆ ของตนมากกว่าคนดีๆ ที่เข้ามาในชีวิต นั่นแหละครับ

การเจอคนร้า ยๆ แต่ยัง ยอมทนทุกข์ อยู่ ตรงนี้ คือ การใช้กรรม ในรูปแบบหนึ่ง เมื่อไหร่ที่ ทุกข์พอแล้ว ทนพอแล้ว

ไม่อยากเห็นตัวเอง ทนทุกข์ ซํ้าซา ก ต่อไป คิดเดินออกมา ได้เมื่อไหร่ จึงเรียกว่า หมดกรรม เมื่อนั้น

ถ้าเราเป็น คนดี เวลาจะดึงดูสิ่งดีๆ เข้ามาหาเรา แต่ถ้าเราเป็น คนไม่ดี เวลาจะพัดพาสิ่งดีๆ ออกไปจาก ชีวิตเรา เช่นนั้นเอง

ขอบคุณข้อมูล : สบายตา

Advertisements


Advertisements


Advertisements

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น