WHAT'S NEW?
Loading...

ทุกคนมีเทวดาประจำตัว ขอขมาถูกวิธี ชีวิตรุ่งเรืองมั่งคั่ง การงานรุ่ง การเงินราบรื่น

Advertisements

Advertisements

ทุกคนมีเทวดาประจำตัว ขอขมาถูกวิธี ชีวิตรุ่งเรืองมั่งคั่ง การงานรุ่ง การเงินราบรื่น
ทุกคนมีเทวดาประจำตัว ขอขมาถูกวิธี ชีวิตรุ่งเรืองมั่งคั่ง การงานรุ่ง การเงินราบรื่น

การเสริมดวง ดวงบารมีให้ดวงดีขึ้นนั้นมีหลายอย่างศาสตร์เหล่านี้แม้มองไม่เห็นแต่มันมีอยู่จริง บางสิ่งอย่างเรามองไม่เห็นก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่มี รู้ไหมว่า ทุกคนนั้นนอกจากมี เ จ้ า ก ร ร ม น า ย เ ว ร ที่จะคอยตามทวง ตามขัดขวางอะไรต่าง ๆ ที่เราเคยก่อเอาไว้ก็ยังมีเทวดาประจำตัวด้วยนะ ซึ่งท่านจะคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนเรา แต่จะต้องขอขมาให้เป็นด้วย ส่งบุญกุศลไปให้ถึงท่านด้วย

วิธีการขอขมาเทวดาประจำตัวที่ถูกต้อง

ทำแล้วจะส่งเสริมให้ชีวิตดีขึ้น พบแต่สิ่งดี ๆ เข้ามา การงานดี การเงินราบรื่น ความรักก็ดี วางแผนการทำงานหาเงินอะไรเอาไว้ก็มีโอกาสจะประสบผลสำเร็จมากขึ้น โดยการขอขมาเทวดาประจำตัวนั้นเราสามารถทำตามได้ดังนี้

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดบทนี้


“อิติสุขะคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พรหมะเทวา อินทะเทวา อังคะเทวา อาคันตุกะเทวะตา รุกขะเทวาพาลี ชัยยะมังคะลา อาจาริยัง อาจาริยะเทวา มุณีสิทธิ มาตาปิตุโร อะโรคะเยนะ สุขเขนะจะ ขะมามิหัง สาธุ สาธุ สาธุ”
ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้า ด้วยอานุภาพของพระธรรม ด้วยอานุภาพของพระสงฆ์ ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง ๓ ประการนี้ ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดาที่รักษาตัวของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รักษาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รักษากิจการค้าขายของข้าพเจ้า ถ้าท่านตก ทุ ก ข์ ขอให้พ้นจาก ทุ ก ข์ ถ้าท่านมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไป จงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีอาหารอันดี มีอาภรณ์อันเลิศ ขอให้ท่านจงมีภพมีภูมิที่สูงขึ้น และเจริญยิ่งๆขึ้นไป เมื่อได้รับผลบุญขอข้าพเจ้าแล้ว ขอจงให้ซึ่งอโห สิ ก ร ร ม แก่ข้าพเจ้า และขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้า

เมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้ว ขอจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญ รุ่งเรืองและแคล้วคลาดปลอดภัยจากอัตรายทั้งหลาย จงมีความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน การติดต่อ การค้าขาย ขอให้ชนะ ศั ต รู หมู่ ม า ร ทั้งหลาย ขอให้เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย และขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่โชคลาภอยู่เสมอ และสำเร็จดังที่ปรารถนาโดยเร็วพลันเทอญ

ทำแบบนี้บ่อย ๆ สร้างบุญให้ตัวเองเยอะ ๆ โดยการหาเวลาทำบุญ ทำทาน ถวายสังฆทาน กรวดน้ำให้กับ เ จ้ า  ก รร ม น า ย เ ว ร กรวดให้เทวดาประจำตัว และขยันสร้างบุญไว้เยอะ ๆ ทำใจให้สงบผ่องใส มองโลกในแง่ดีเอาไว้ แล้วโลกรอบข้างมันจะน่าอยู่และอบอุ่นมาก

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : kaijeaw , ธรรมะเพื่อความสําเร็จ , postsara
Advertisements


Advertisements


Advertisements

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น