WHAT'S NEW?
Loading...

การกตัญญูดูแลพ่อแม่และครอบครัวไม่ใช่ภาระ แต่เป็นการสร้างบุญครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด

Advertisements

Advertisements

การกตัญญูดูแลพ่อแม่และครอบครัวไม่ใช่ภาระ แต่เป็นการสร้างบุญครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด
  การกตัญญูดูแลพ่อแม่และครอบครัวไม่ใช่ภาระ แต่เป็นการสร้างบุญครั้งยิ่งใหญ่
หลายคนบ่นว่าเหนื่อย และหมดกำลังในการเลี้ยงดูพ่อแม่ที่ชรา หรือท่านป่วยการดูแลลูก สามีภรรยา บริวารทั้งหลาย

ลองมองด้วยจิตที่มีกุศลการดูแลอุ้มชูเหล่านั้นเป็นการสร้างบุญที่ใหญ่มาก

ทำบุญกับพ่อแม่ดีกว่าคนอื่นหรือที่ไหนทั้งสิ้นในทางโลกล้วนได้รับการสรรเสริญในทางธรรมล้วนได้รับการยกย่อง

ทำบุญกับลูกด้วยมิหวังผลไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรตอบแทนเต็มบุญเลยที่ได้ทำ

แม้แต่สัตว์เลี้ยงหรือไม่ได้เลี้ยงเราให้อาหารให้ความรักเลี้ยงดู ให้เมตตาไม่ได้หวังผลตอบแทน เพียงเห็นเขาอิ่มมีความสุข

จิตใจเรามีแต่สูงขึ้นๆๆๆกิเลสไม่ดีแทรกตัวยาก

อย่ามองว่าเป็นภาระแต่มองว่า...เรากำลังสร้างบุญ ที่ยิ่งใหญ่...

บิดามารดาเป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ของบุตร สรุปโดยย่อคือ

1. เป็นต้นแบบทางกาย แบบเป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำให้ของทั้งหลาย ในโลกมีค่าสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น ก้อนดินเหนียวธรรมดา ถ้าหากนำมาใส่แบบพิมพ์แล้วพิมพ์เป็นตุ๊กตา ก็ทำให้ดินก้อนนั้นมีค่าขึ้นมา เป็นเครื่องประดับบ้านเรือนได้ ดินเหนียวก้อนเดียวกันนี้ หากได้แบบที่ดีกว่าขึ้นมาอีก เช่นแบบเป็นพระพุทธรูป ดินเหนียวก้อนนี้ก็จะทรงคุณค่ามากยิ่งขึ้น ผู้คนได้กราบไหว้บูชา จะเห็นได้ว่า คุณค่าของดินเหนียวก้อนนี้ขึ้นอยู่กับแบบที่พิมพ์นั่นเอง

ในทำนองเดียวกัน การเกิดของสัตว์ เช่นเป็น ช้าง ม้า วัว ควาย ฯลฯ แม้จะมีปัญญาติดตัวมามากสักปานใดก็ไม่สามารถทำความดีได้เต็มที่ โชคดีที่เราได้เกิดเป็นคน ได้โครงร่างที่ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลาย เหมาะในการ ทำความดีทุกประการ เราจึงสามารถใช้ความรู้ความสามารถประกอบคุณความดีได้เต็มที่ ทั้งนี้ก็เพราะเรามีพ่อแม่เป็นต้นแบบทางกายให้นั่นเอง

2. เป็นต้นแบบทางใจ ให้ความอุปการะเลี้ยงดู ฟูมฟัก ทะนุถนอม อบรมสั่งสอน ปลูกฝังกิริยามารยาท ให้ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมแก่ลูก

พระคุณพ่อแม่ในการเป็นต้นแบบทางกายให้เรา ก็นับว่ามีมากเหลือหลายแล้ว ยิ่งท่านอบรมเลี้ยงดูเรามา เป็นต้นแบบทางใจให้ด้วย ก็ยิ่งมีพระคุณมากเป็นอเนกอนันต์

ข้อมูลจาก อ.นก ศาสตร์คืนดวง
Advertisements


Advertisements


Advertisements

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น