WHAT'S NEW?
Loading...

ผวา เปิดคำทำนายนางสงกรานต์ปี 2562 นาม ทุงสะเทวี บันดาลฝนตก 500 ห่า เกิดวิบัติข้าวกล้าในภูมินา

Advertisements

Advertisements

ผวา เปิดคำทำนายนางสงกรานต์ปี 2562 นาม ทุงสะเทวี บันดาลฝนตก 500 ห่า เกิดวิบัติข้าวกล้าในภูมินา
ประกาศนางสงกรานต์ปี 2562 ทรงนามว่า “ทุงสะเทวี” ทรงพาหุรัดทัดดอกทับทิมเสด็จนั่งมาเหนือหลังครุฑบันดาลฝนตก 500 ห่า เกิดวิบัติข้าวกล้าในภูมินา

ฝ่ายโหรพราหมณ์กองพระราชพิธีสำนักพระราชวัง ออกประกาศสงกรานต์ปี 2562 ว่าปีกุน(มนุษย์ผู้หญิง ธาตุน้ำ) เอกศกจุลศักราช 1381 ทางจันทรคติเป็นปกติมาสวารทางสุริยคติเป็นปกติสุรทินวันที่ 14 เมษายน 2562 เป็นวันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 5 เวลา 15 นาฬิกา 03 นาที 03 วินาที

นางสงกรานต์ทรงนามว่าทุงสะเทวีทรงพาหุรัดทัดดอกทับทิม อาภรณ์แก้ว-ปัทมราคภักษาหารอุทุมพรพระหัตถ์ขวาทรงจักรพระหัตถ์ซ้ายทรงสังข์ เสด็จนั่งมาเหนือหลังครุฑเป็นพาหนะ วันที่ 16 เมษายน 2562 เวลา 19.12 น. เปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น 1381 ปีนี้วันจันทร์เป็นธงชัยวันเสาร์เป็นอธิบดีวันอาทิตย์เป็นอุบาทว์วันจันทร์เป็นโลกาวินาศ ปีนี้วันพฤหัสบดีเป็นอธิบดีฝน

บันดาลให้ฝนตก 500 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 50 ห่า ตกในมหาสมุทร 100 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 150 ห่า ตกในเขาจักรวาล 200 ห่า นาคให้น้ำ 3 ตัว เกณฑ์ธัญญาหารได้เศษ 2 ชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในภูมินาจะเกิดกิมิชาติ (ด้วงกับแมลง) จะได้ผลกึ่งเสียกึ่งเกณฑ์ธาราธิคุณตกราศีปถวี(ดิน)น้ำงามพอดี..ภาพ : เช้านี้ ที่หมอชิต
Advertisements


Advertisements


Advertisements

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น