WHAT'S NEW?
Loading...

คึกคัก!! เปิดสระสาธารณะกลางหมู่บ้านให้จับปลาได้

Advertisements

Advertisements

10 มี.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่บ้านหนองคูใหญ่ ม. 8 ต.หน่องงเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ นายจักรพงษ์ เสาทอง ผู้ใหญ่บ้านหนองคูใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ร่วมกันเปิดให้ชาวบ้านทั้งในพื้นที่ และข้างเคียง กว่า 100 คน สามารถนำอุปกรณ์ดักจับสัตว์น้ำ มาลงจับปลา

ซึ่งปล่อยไว้ในสระน้ำดังกล่าว ในช่วงฤดูน้ำหลากปีที่ผ่านมา โดยมีค่าบัตรลงจับปลา แห เสียค่าบัตร 100 บาท แพ เสียค่าบัตร 200 บาท โดยเปิดให้จับปลาได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ไปจนถึงเวลา 17.00 น. ซึ่งพบว่าตลอดทั้งวัน มีชาวบ้านให้ความสนใจ ทยอยนำอุปกรณ์ลงสระจับปลากันเป็นจำนวนมาก ซึ่งนอกจากจะได้ปลามากบ้าง น้อยบ้าง ตามความสามารถของแต่ละคนแล้วยัง ส่วนหนึ่งยังเป็นการสร้างสีสันในช่วงสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ได้อีกทางหนึ่งด้วย


สำหรับ ปลาที่จับได้นั้นส่วนใหญ่จะได้ ปลาช่อน ปลาจาระเม็ด ปลานิล ปลาจีน ปลาตะเพียน ปลาขาว ซึ่งแต่ละคน สามารถจับปลาได้เฉลี่ย คนละ 4-5 กิโลกรัม บางคนจับเก่ง ได้ปลามากกว่า 10 กิโลกรัมขึ้นไป โดยปลาที่จับได้ในวันนี้ ก็จะนำไปทำอาหารรับประทานที่บ้าน หรือใครอยากจะขายสร้างรายได้ ก็จะมีชาวบ้าน และ พ่อค้าแม่ค้า มารอรับซื้อถึงขอบสระ ในราคา ปลาช่อน กิโลกรัมละ 80 – 100 บาท ตามแต่ขนาด ,ปลาจาระเม็ด กิโลกรัมละ 80 บาท ,ปลานิล กิโลกรัมละ 50-60 บาท ,ปลาตะเพียน ปลาขาว กิโลกรัมละ 40-50 บาท เป็นต้น

นายจักรพงษ์ เสาทอง ผู้ใหญ่บ้านหนองคูใหญ่  กล่าวว่า เนื่องจากปริมาณน้ำภาย สระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่บ้านหนองคูใหญ่ ลดลง ทางคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้าน ได้ทำประชาคมร่วมกัน มีมติว่า อยากจะเอาปลาออก เพื่อสูบน้ำจากคลองส่งน้ำชลประทานเข้ามาใส่ใหม่ เพื่อใช้ตลอดฤดูแล้งนี้ จึงเปิดสระ ขายบัตรให้จับปลา  ถ้าเป็นแพ 200 บาท/คน  ถ้าข้างๆขอบสระ 100 บาท/คน  ต่อคนต่อแห กว่า 9 ปี ถึงเปิดสระให้เซียนปลา และชาวบ้าน ได้มีโอกาส มาลงหว่านแหจับปลา โดยเพื่อรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการจำหน่ายบัตร จะนำไปซื้อพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ มาปล่อยในรอบต่อไป และเงินบางส่วน จะได้นำไปปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบสระน้ำแห่งนี้ ให้สวยงามยิ่งขึ้นต่อไป

ที่มา  -  https://www.naewna.com/likesara/400546
Advertisements


Advertisements


Advertisements

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น