WHAT'S NEW?
Loading...

นิยามของคำว่าเพื่อนแท้ ของคุณเป็นแบบไหน

Advertisements

Advertisements

นิยามของคำว่าเพื่อนแท้ ของคุณเป็นแบบไหน

จำไว้ว่า เพื่อนจอมปลอม จะคบเรา แค่มีงานเลี้ยงสังสรรค์ กินฟรี ดื่มฟรี จะคบเรา เพียงแค่มา หาผลประโยชน์เท่านั้น แต่เพื่อนแท้ จะอยู่กับเรา ในยามที่เราทุกข์ ยากลำบากใจ

นิยามของคำว่า “เพื่อนแท้”
“เพื่อนแท้” คือมิตร ที่พยายามส่งเสริมเรา ให้ความสนใจเรา
“เพื่อนแท้” คือบุคคลที่ เราสามารถฝากชีวิต จิตใจได้ โดยเฉพาะ ยามทุกข์ยากลำบาก
“เพื่อนแท้” คือคนที่ ยินดีสละเวลา ทรัพย์สินเงินทอง เพื่อเราได้
“เพื่อนแท้” คือผู้ร่วม อุดมการณ์เดียวกัน ผู้ทำให้ชีวิต เปี่ยมด้วยความหมาย และมีคุณค่าสูงสุด
“เพื่อนแท้” คือพันธสัญญา แห่งความเข้าใจ ที่ตรงกัน
“เพื่อนแท้” คือคนที่อยู่กับเรา ทุกสภาพชีวิต ไม่ว่าเรา จะมีชื่อเสียง หรือตกต่ำ
“เพื่อนแท้” คือบุคคลที่ คบกับเรา ในลักษณะที่เรา เป็นอยู่โดย ที่เราไม่ต้องใส่หน้ากาก
“เพื่อนแท้” คือคนที่รักเรา แม้เรา จะทำสิ่งไม่ดี ที่สุดก็ตาม
“เพื่อนแท้” คือคนที่ เผชิญความทุกข์ยาก แล้วสวมหัวใจเดียวกัน สวมรองเท้า คู่เดียวกัน
“เพื่อนแท้” คือมิตรแท้ ที่กล้าให้คำมั่น สัญญาต่อมิตรได้
“เพื่อนแท้” คือผู้ที่ยินดี เข้ามาในชีวิตเรา ขณะเมื่อคนทั้งโลก จากเราไป
“เพื่อนแท้” คือคนที่ ยังอยู่กับเรา ร่วมทุกข์ร่วมสุข แม้ในเวลาที่ เราไม่มีประโยชน์จะให้
“เพื่อนแท้” คือคนที่ มีความเต็มใจ ช่วยเหลือเรา โดยที่ไม่เห็น แก่ผลประโยชน์
“เพื่อนแท้” คือคนที่ เข้าใจเรา ได้โดยไม่จำเป็น ต้องพูดมาก เพราะเขาคุ้นเคย และรู้จัก ความคิดความอ่าน ของเรา แค่มองหน้า ก็รู้ปัญหา แค่มองตา ก็เข้าใจ
“เพื่อนแท้” คือผู้ที่หาโอกาส ช่วยจัดสรร อย่างเต็มที่ โดยที่เรา ไม่ต้องเอ่ยปากขอ
“เพื่อนแท้” คือคนที่ ไม่ได้เห็นผิด เป็นชอบ แต่ตักเตือนเรา ไม่ให้หลงผิด และแนะนำ ทิศให้ถูกต้อง
“เพื่อนแท้” คือคนที่ ยกโทษ และให้อภัยเรา ได้ไม่จำกัด ด้วยความยินดี
“เพื่อนแท้” คือคนที่ ไม่ได้เห็นด้วย กับเราในทุกอย่าง ทุกครั้ง แต่เป็นคนที่ คิดพิจารณา และตักเตือนเรา ด้วยในบางครั้ง
“เพื่อนแท้” คือคนที่ ช่วยเราอย่างครบถ้วน จนกว่าปัญหา ของเราจะหมดไป
“เพื่อนแท้” คือคนที่ ช่วยให้คุณเห็นค่า ของคำว่า “มิตรภาพ”
“เพื่อนแท้” คือคนที่ ให้ไหล่ไวซับน้ำตา
“เพื่อนแท้” คือคนที่ คุณอยู่ด้วยกัน ท่ามกลางความเงียบ แล้วไม่อึดอัด
แล้วนิยามคำว่า “เพื่อนแท้” ของคุณล่ะ เป็นแบบไหน???
Advertisements


Advertisements


Advertisements

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น