WHAT'S NEW?
Loading...

มีข่าวดีมาบอก “กรมการจัดหางาน” เปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานต่างประเทศ

Advertisements

Advertisements

มีข่าวดีมาบอก “กรมการจัดหางาน” เปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานต่างประเทศ
สำหรับใครที่มีความฝันว่าอยากจะไปทำงานในต่างประเทศ เชิญทางนี้เลยจ้า เรามีข่าวดีมาบอก!! กรมการจัดหางาน ได้รับสมัครงานคนไทย ซึ่งจะเป็นการเดินทางไปทำที่ประเทศอิสราเอลที่อยู่ทางโซนตะวันออกกลาง สภาพค่อนข้างแล้งเหมือนกัน และเป็นประเทศที่เพาะปลูกพืชพันธุ์ได้เพียง 20% เนื่องจากพื้นที่นอกจากนั้นเป็นทะเลทราย ฝนก็ตกน้อยอีกด้วย สำหรับรายละเอียดงานเป็นอย่างไรมาติดตามกัน

แม้ในเรื่องเกษตรกรรมจะน้อยแต่ด้านเทคโนโลยีที่นี่ไม่แพ้ใครมีความล้ำสมัยอย่างมาก และคนทำเกษตรเองก็นำเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในด้านการจัดการน้ำ เพื่อการเกษตรไทยคนไหนที่อยากทำงานต่างประเทศเตรียมตัวให้พร้อม

เพราะล่าสุดนางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า กรมการจัดหางานกำลังรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้ โครงการ ”ความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน”

ตำแหน่งคนงานภาคเกษตรระยะเวลาจ้างงาน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือนเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษี 5,300 เชคเกลอิสราเอล หรือประมาณ 46,393 บาท

คุณสมบัติ

– เป็นเพศชาย เกิดระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2522 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2539

– ไม่มีคู่สมรส บุตร หรือบิดาและมารดาพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอล

– ไม่เคยทำงานในประเทศอิสราเอลกรณีที่ตรวจพบว่าผู้สมัครมีคู่สมรสที่จดทะเบียนหรืออยู่กินกันฉันท์สามี-ภรรยาหรือมีบุตร บิดาหรือมารดาพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอล ผู้สมัครจะถูกส่งตัวกลับประเทศไทยทันที

– ต้องมีประสบการณ์ทำงานภาคการเกษตร (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์)

หลักฐานที่ใช้ในการยื่นการสมัคร

– รูปถ่ายสีครึ่งตัวพื้นหลังสีฟ้าหน้าตรงขนาด 2 นิ้วถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูปสำเนา

– หนังสือเดินทาง 2 ฉบับ (ถ้ามี)

– บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ

– สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานแสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.05)

– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล สำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร

– สำเนาบัตรประจำตัวของภรรยาที่จดทะเบียนสมรสหรืออยู่กินกันฉันท์สามี-ภรรยา จำนวน 2 ฉบับ

– สำเนาเอกสารแสดงสถานภาพการสมรส(ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ

– สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์รถบรรทุกจำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี)

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินจำนวน 2 ฉบับ

สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลตามที่กำหนดไว้ในประกาศจำนวน 74,400 บาท สมัครได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1–10 หรือที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ตั้งแต่วันนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศโทร.02-245-1034 หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร.1506 กด 2

กรมการจัดหางานสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้เว็บไซต์ www.doe.go.th/prd หรือเว็บไซด์ www.doe.go.th/prd/overseas นางเพชรรัตน์ฯกล่าวเพิ่มเติมว่า การคัดเลือกจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค จึงขอเตือนว่าอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือหรือจัดส่งไปทำงานได้ซึ่งหากพบพฤติการณ์ดังกล่าวขอให้แจ้งกรมการจัดหางานโดยด่วน

การไปทำงานต่างประเทศนั้นข้อดีคือ จะได้เงินเดือนสูงมาก เมื่อเทียบกับอัตราเงินเดือนขั้นต่ำของประเทศไทย แต่ว่างานจะลำบากหรือสบายนั้นก็ขึ้นอยู่กับประเภทของงานและหน้าที่ของแต่ละคน และแน่นอนว่าถูกกฎหมาย เนื่องจากกรมจัดหางานดูแลเองกับมือ ขอเพียงใจพร้อม กายพร้อมก็สามารถสมัครไปทำงานต่างประเทศได้แล้ว

แหล่งที่มา: naykhaotom
Advertisements


Advertisements


Advertisements

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น