WHAT'S NEW?
Loading...

แนะนำการบนบาน ท้าวเวสสุวรรณ เมื่อชีวิตมีติดไม่ราบรื่น อุปสรรคมากมาย

Advertisements

Advertisements

แนะนำการบนบาน ท้าวเวสสุวรรณ เมื่อชีวิตมีติดไม่ราบรื่น อุปสรรคมากมาย
แนะนำเคล็ดไม่ลับ วิธีบนบาน ท้าวเวสสุวรรณเมื่อชีวิตไม่ราบรื่นติดขัด อุปสรรคมากตั้งใจทำตาม หมดทุกข์แน่นอน ไม่เกิน 1 เดือนเห็นผลทันที

เคล็ดการไหว้ ขอบารมีท่าน ท้าวเวสสุวรรณ เมื่อเกิดความติดขัด ในชีวิต‏

สำหรับใคร แก้ไขด้วยตนเองแล้ว ยังไม่ดีขึ้นสักที ทั้งเรื่อง การงาน การเงิน โชคลาภ แนะนำให้ให้ ท่านบนบานศาลกล่าว หรือไหว้ต่อท่าน ท้าวเวสสุวรรณ

โดยวิธีนี้ ท่านสามารถไหว้ ได้เองที่บ้าน โดยจะมีรูปท่าน ท้าวเวสสุวรรณ เป็นผ้ายันต์ หรือลอยองค์ก็ได้

เริ่มทำตามดังนี้

ให้ท่าน อาบน้ำ แต่งกาย ให้สะอาดสุภาพ จากนั้น ให้เข้า ห้องพ ระ สมาทานศีล 5 จากนั้นจึง สวดมนต์ โดยสวด บูชาพระรัตนตรัย พาหุงชินบัญชร

แล้วให้ท่าน เตรียมธูปหอม มา 9 ดอก พวงมาลัย ควรเป็น ดอกดาวเรือง หรือกุหลาบ 1 พวง

โดยให้ จุดธูปหอม และ พนมมือ สวดพระคาถา ท้าวเวสสุวรรณดังนี้

ตั้งนะโมฯ 3 จบ

จากนั้น สวดคาถาบูชา ท้าวเวสสุวรรณ

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ

จาตุมะหาราชิกา ยักขะ พันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

สาธุ ลูกชื่อ นามสกุล อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ขอกราบกราน องค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า พระธรรม และ พระอริยสงฆ์ ทั้งหมด

กราบขอบารมี องค์เสด็จ ปู่ท่านท้าวเวสสุวรรณ ผู้เป็นมหาราช ที่ยิ่งใหญ่ ทางทิศเหนือ เป็นผู้ดูแล และ รักษามนุษย์ ในพระพุทธศาสน าขออัญเชิญเสด็จ มารับ การกราบไหว้ บูชาของพวกลูก เหล่านี้ เมื่อเสด็จ ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ได้ทรงรับทราบแล้ว โปรดประทานพรให้ลูกๆ และ ครอบครัว ประสบ แต่สรรพสิริมงคล อุดมโชคลาภ และ ขอให้เสด็จ ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ได้โปรดอภิบาลให้ลูกๆ และ ครอบครัวปราศจากภั ย ทั้งหลายอันตรา ยทั้งปวง ตลอดไปด้วยเทอญ สาธุ

หากท่านมีความทุกข์เรื่องใดๆ จะบนก็ให้กล่าวดังนี้

เนื่องจากตอนนี้ ลูกมีทุกข์มีเคราะห์ เรื่อง.. ลูก จึงขอกราบ ขอบารมี เสด็จปู่ ท่านท้าวเวสสุวรรณ ได้โปรดช่วยปัดเป่าทุกข์ หรือเคราะห์ เรื่อง.. ลูกขอพึ่งบารมี พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ และ ท่านท้าวเวสสุวรรณ

และบริวาร ขอให้เรื่อง.. ลูกขอบนท่านด้วย เมื่อสำเร็จผล ลูกจะทำกุศลถวาย ให้ขอเสด็จ ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ได้โปรดอนุเคราะห์ลูก ด้วยเถิดเจ้าคะ สาธุ สาธุ

การบนบานนั้น หากบนบานในเรื่องสำคัญ ต้องปฏิบัติตามนี้

1. บนเรื่อง การงาน ให้ท่านบนด้วย สังฆทานหนึ่งชุด ในสังฆทาน ให้มีรองเท้าพ ระ 1 คู่ อาสนสงฆ์ 1 ผืน พ ระพุทธรูป 1 องค์ เข็มกับด้าย 1ชุด

2. บนเรื่อง การเงิน ให้ท่านบนด้วย สังฆทาน หนึ่งชุด ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท หรือถวายพ ระพุทธรูป 9 นิ้ว

3. บนเรื่อง ความรัก หรือครอบครัว ให้บนด้วยการ ถวายดอกกุหลาบแดง บูชารูปปั้น ท่านท้าวเวสสุวรรณ ที่วัดไหนก็ได้ 9 ดอก ถือศีลแปด วันตัว วันที่เราเกิด และวันพ ระ

4. บนเรื่อง ความเจ็บป่วย และ สุขภาพ ให้ท่านบนด้วย การถวายหนังสือสวดมนต์ ยิ่งเป็นสวด 9 ตำนาน 12 ตำนานยิ่งดี ถวายวัดไหนก็ได้ ปล่อยปลา กี่ตัวก็ได้

5. บนเรื่อง การเรียน ให้บนด้วย การทำบุญสร้าง พ ระไตรปิฎก ตำราเรียน นักธรรม หรือจะถวายเป็นค่าเล่าเรียนสงฆ์ หรือสามเณร ในวัดที่มีพ ระสงฆ์เรียน พ ระปริยัติธรรม ก็ได้

6. บนเรื่อง สอบบรรจุ สอบเข้า ทำงาน และ เลื่อนตำแหน่ง โยกย้าย ให้บนด้วย สังฆทาน 1 ชุด เก้าอี้ 1 ตัว ร่มถวายสงฆ์ 1 คัน ข้าวของทุกชนิด

ในการบน แต่ละอย่าง เมื่อได้ไหว้ตาม วิธีข้างบนก่อน จึงค่อยบนบานศาลกล่าว เมื่อท่านได้ดั่ง ปรารถนาแล้ว

จึงให้ไป ทำบุญ ถวายวัดไหน ก็ได้ ที่เป็นวัดใน ศาสน าพุทธ แล้วกรวดน้ำ อุทิศกุศล ถวายท้าวเวสสุวรรณ และบริวาร ที่ท่านสงเคราะห์ เราทุกเรื่องกำหนดการ คือไม่เกิน 1 เดือน เห็นผล การถือศีลแปด ถือที่ไหน ก็ได้ ขอให้ครบในตัวศีล เป็นพอการบน ต้องเป็นเรื่องที่ ไม่ผิดศีลธรร มเทพ เทวดามีจริง ไม่ได้ทอดอาลัย หรือ ทิ้งมนุษย์ หากแต่มนุษย์ระลึกถึง โดยความไม่ถูก ไม่เหมาะสม จึงไม่ได้รับการสงเคราะห์ การให้บนเช่นนี้ คือ ให้ทำบุญด้วยตนเอง จะได้ไม่ติดหนี้ บารมีเทพ

เทพนั้นสงเคราะห์คน ไม่ได้หวังผลใดๆ เพราะจิตถึงความเป็นเทวะ แล้วไม่มีความจำ เป็นใด ที่จะต้องมาเรียกร้อง พึ่งกินของเซ่นสรวงสังเวย หรือไม่ได้เรียกร้อง ให้ใครมา กราบไหว้ ยกย่อง พวกที่ให้ไปยกย่อง หรือกราบกราน พิธีรีตองแปลกๆ ให้ตรองดูเถิด ว่าใช่วิถีเทวดาไหม เลยอ้างตนให้ดูสูงดังเทพ อย่างน้อย มนุษย์ตา ยไป ให้ไปเป็น เทวดา หรือเสมอตัว เป็นมนุษย์ เหมือนเดิม อย่าให้ลงอบายภูมิเลย แล้วเร่งสู่ ทางพระนิพพาน ถ้าคุณอ่านแล้ว เห็นว่าดีให้แชร์เก็บไว้ ขอให้พบเห็นผลโดยเร็ววันด้วยเทอญ สาธุ
Advertisements


Advertisements


Advertisements

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น