WHAT'S NEW?
Loading...

ไตรโคเดอร์มา ป้องกันเกิดโรคพืช...พร้อมวิธีการใช้อย่างได้ผล

Advertisements

Advertisements

ไตรโคเดอร์มา คืออะไร เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นปรสิตสำหรับเชื้อราชนิดอื่น ๆ โดยเชื้อราไตรโครเดอร์มาจะดำรงชีวิตอยู่ในดิน อาศัยเศษซากพืช และซากสัตว์ และแหล่งอินทรียวัตถุเป็นแหล่งอาหาร สามารถพบได้โดยทั่วไป เจริญได้รวดเร็วบนอาหารเลี้ยงเชื้อ

โดยเชื้อราไตรโคเดอร์มา จะสร้างเส้นใยสีขาวและผลิตโคนิเดีย (Conidia) หรือสปอร์ รวมเป็นกลุ่มเห็นเป็นสีขาว เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้ม เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราที่ปฏิปักษ์ต่อเชื้อราอื่นที่เป็นสาเหตุของโรคพืชหลายชนิด

เชื้อไตรโคเดอร์มา จะใช้วิธีแทงรากเข้าสู่ภายในเส้นใยของเชื้อราชนิดอื่นแล้วแย่งกินอาหารของเชื้อราอื่นๆ รวมถึงการปล่อยเอนไซม์หรือสารปฏิชีวนะเพื่อทำลายและกินเชื้อราอื่นเป็นอาหาร นอกจากนี้พบว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มา สามารถชักนำให้ต้นพืชสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคและโรคพืชต่าง ๆ ได้ดีขึ้นอีกด้วย

ซึ่งในวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา เพื่อทำเป็นน้ำหัวเชื้อพร้อมนำไปใช้ได้เลย จะสะดวกกับเกษตรกรเพราะสามารถนำเชื้อที่ทำไปเจือจางน้ำเปล่าในการให้ทางดินได้เลย
ภาพลักษณะการเข้าทำลายเชื้อราชนิดอื่น


วิธีขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา

ประโยชน์ของเชื้อไตรโคเดอร์มา
- สามารถลดกิจกรรมของเชื้อราสาเหตุของโรคพืช โดยสามารถพันรัดเส้นใยแล้วปลดปล่อยเอนไซม์ จากภายในของเส้นใย ส่งผลให้เกิดการเจริญของเส้นใยของเชื้อโรคลดลงอย่างมาก
- สามารถลดปริมาณเชื้อราสาเหตุโรคพืช เชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถเข้าไปทำลายส่วนที่เป็นกิจกรรมการเจริญ และการพัฒนาของเส้นใย เพื่อเข้าทำลายพืชอาศัยตลอดจนกิจกรรมเพื่อสืบพันธุ์หรือส่วนโครงสร้างเพื่อ ขยายพันธุ์ของเชื้อโรค ทำให้ส่งผลปริมาณเชื้อราสาเหตุโรคพืชลดลงจนอยู่ในระดับที่ไม่สามารถก่อให้ เกิดความเสียหายรุนแรงกับพืชที่ปลูกได้
- สามารถเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของพืชให้เร็วขึ้น ทำให้ต้นพืชมีความต้านทานต่อโรค
- เชื้อราไตรโคเดอร์มา ช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินให้เร็วขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินให้แก่พืชได้อีกด้วย
- ช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอกให้เมล็ดพันธุ์ และเป็นการป้องกันการเข้าทำลายของเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคกับเมล็ดพันธุ์ที่นำมาเพาะ
- จากงานวิจัยพบว่าผู้ที่ใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ด จะทำให้ต้นกล้าที่เพาะได้มีความต้านทานต่อโรคได้ดี และมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา

ข้อควรระวังในการใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา

- การใช้งานเชื้อราไตรโครเดอร์มาให้ได้ผล ควรใช้อย่างน้อยทุกๆ 7-10 วัน สำหรับในพื้นที่ปลูกพืชเป็นประจำหรือพืชยืนต้น ควรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาปีละ 2 ครั้ง หรือทุก ๆ 6 เดือน เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณ เชื้อราไตรโคเดอร์มาในดิน ให้มีอยู่ตลอดไป

- กรณีฉีดพ่นควรเลือกฉีดพ่นเชื้อราในช่วงเวลาเย็นถึงค่ำ หรือช่วงที่แสงแดดไม่แรงเกินไป และแนะนำ
ให้ใช้สารจับใบร่วมกับการฉีดพ่นเชื้อราจะทำให้การใช้ เชื้อราไตรโครเดอร์มา มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- ควรงดใช้สารเคมีที่ออกฤทธิ์กำจัดเชื้อราในช่วงที่มีการใช้งานเชื้อราไตรโคเดอร์มาอยู่

- เชื้อราไตรโครเดอร์มาเป็นเชื้อราที่กินเชื้อราอื่นๆ เป็นอาหาร ดังนั้นควรงดใช้ เชื้อราไตรโครเดอร์มานี้กับแปลงเพาะเห็ด (เนื่องจากเห็ดเป็นพืชอยู่ในกลุ่มราเช่นกัน)

- เชื้อราไตรโครเดอร์มา เป็นเชื้อราที่ไม่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ โดยเฉพาะคน และสัตว์จึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกพืชปลอดสารพิษ

- ควรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อการป้องกันการเกิดโรคจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุด

วิธีใช้หัวเชื้อที่ขยายแล้ว

50-100 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร รดราดหรือผ่านท่อน้ำหยด สำหรับลงทางดิน
วิธีขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา ในรอบต่อไป

    ตักหัวเชื้อที่ได้รับการขยายแล้วเก็บไว้ 1 ลิตรทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือนเพื่อให้เชื้อเดินเต็มที่
    เตรียมน้ำไว้ 20 ลิตร
    น้ำตาลทรายแดง 1-2 กก.
    นำทุกอย่างลงผสมกันเหมือนการขยายรอบแรก รอให้ครบ 2 วันก็นำหัวเชื้อไปใช้ได้เลย
    ส่วนการขยายรอบต่อ ๆ ไปก็ทำเหมือนเดิม

การใช้ไตรโคเดอร์มากับเชื้อราชนิดอื่น


ข้อควรรู้ ควรใช้ไตรโคเดอร์ (รักษาโรคพืช)มาแยกจากเชื้อบีที (กำจัดหนอน) และบิวเวอร์เรีย (กำจัดเพลี้ย,แมลงปากดูด) เพราะไตรโคเดอร์มาจะกินเชื้อทั้งสอง แต่บีทีกับบิวเวอร์สามารถใช้ควบคู่กันได้

จึงสรุปได้ว่า ไตรโคเดอร์มาใช้ทางดิน และบีทีกับบิวเวอร์เรียใช้ทางใบ


ที่มา : ศูนย์บริหารศัตรูพืช จ.ขอนแก่น/ กรมวิชาการเกษตร/ ศูนย์วิจัยเอสวีกรุ๊ป
ขอบคุณข้อมูล -  คุณอดิศักดิ์ เหล่าพิมพ์  
Advertisements


Advertisements


Advertisements

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น