WHAT'S NEW?
Loading...

พบเห็ดแพงกว่าทอง!! พระเทพพระราชทานชื่อ นักวิจัย มช. ต่อยอดสร้างมูลค่า

Advertisements

Advertisements

คณะวิจัยได้ค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลชนิดใหม่ของโลกคือ เห็ดทรัฟเฟิลที่ได้รับชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า “เห็ดทรัฟเฟิลขาวเทพสุคนธ์”ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค้นพบเห็ดทรัฟเฟิล (Truffle) ขาวเทพสุคนธ์ ชนิดใหม่ของโลก นามพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี” ศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์สายสมร ลำยอง คณะวิจัยแห่งห้องปฎิบัติการวิจัยการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้ศึกษาวิจัยเห็ดราในภาคเหนือมาเป็นระยะเวลานานกว่า 18 ปี และได้ค้นพบเห็ดชนิดใหม่ของโลกมากว่า 60 ชนิด

โดยเรื่องที่น่ายินดีของการค้นพบครั้งนี้คือ การค้นพบเห็ดที่เป็นเสมือนทองคำแห่งผืนป่า คือ เห็ดทรัฟเฟิล โดยพบเห็ดขึ้นอยู่บนต้นพลังเสือโคร่ง ที่ขึ้นอยู่บนความสูงเหนือระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 800 เมตรขึ้นไปทั้งนี้ ทีมนักวิจัยได้ค้นพบเห็ดทรัฟเฟิล ในพื้นที่ของ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ดอยสุเทพ ของอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย

โดยเห็ดทรัฟเฟิลที่นักวิจัยค้นพบ 2 ชนิด ที่เป็นเห็ดทรัฟเฟิลชนิดใหม่ของโลก คือ เห็ดทรัฟเฟิลขาวเทพสุคนธ์ (Tuber thailandicum) ซึ่งเป็นเห็ดทรัฟเฟิลใหม่ที่แพงที่สุดในโลก นั่นคือ เห็ดทรัฟเฟิลขาวอิตาลี ที่มีราคาสูงถึง 160,000 บาทต่อกิโลกรัม และไม่เคยพบเห็นในเขตร้อนของประเทศไทยมาก่อน

นอกจากนี้ทีมวิจัยสามารถสกัดเป็นน้ำมันทรัฟเฟิลใน 2 แบบ คือ น้ำมันมะกอก ราคาเฉลี่ย 100 กรัม มูลค่า 1,200 บาท และเกลือ ราคาเฉลี่ย 100 กรัม มูลค่า 900 บาท โดยลักษณะกลิ่นจะหอมคล้าย ๆ ถั่ว ซึ่งในอนาคตทีมวิจัยเตรียมทำสวนเห็ดทรัฟเฟิล ในลักษณะ Eco Farm หรือฟาร์มสีเขียว โดยจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรสามารถขยายการเพาะเห็ดทรัฟเฟิลในลักษณะฟาร์มเศรษฐกิจได้ แต่ต้องอยู่ในความสูงระดับ 800 เมตรจากระดับน้ำทะเล

ที่มา  -  http://thaipost.net/?q=node/34990
Advertisements


Advertisements


Advertisements

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น