WHAT'S NEW?
Loading...

เกษตรกร ต้องรู้ เปรียบเทียบการเกี่ยวข้าวระหว่างใช้รถเกี่ยวนวดข้าวกับใช้แรงงานคน

Advertisements

Advertisements

เกษตรกร .. ต้องรู้ !!! เปรียบเทียบการเกี่ยวข้าวระหว่างใช้รถเกี่ยวนวดข้าวกับใช้แรงงานคน มีตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย

ในระยะ ๗-๘ ปีที่ผ่านมาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เช่นโรงงานอุตสาหกรรม การก่อสร้าง การท่องเที่ยวซึ่งมีความต้องการใช้แรงงานเป็นอย่างมากเกษตรกรในวัยหนุ่มสาวอันเป็นกำลังสำคัญในการผลิตผลิตผลการเกษตรจึงได้โยกย้ายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรมเป็นอย่างมากตามไปด้วย โดยเฉพาะในการเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งต้องการแรงงานสูงเมื่อเกิดการขาดแคลนแรงงานทำให้เกิดการสูญเสียมากขึ้น เช่น เก็บเกี่ยวไม่ทันเวลา ค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นในอัตราสูง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำเครื่องมือเก็บเกี่ยวเข้ามาช่วยทดแทนแรงงานในส่วนนี้


เครื่องเกี่ยวนวดข้าว เป็นเครื่องมือที่นำระบบเกี่ยวและนวดมารวมไว้ในเครื่องเดียวกันประกอบด้วย ระบบตัด ระบบนวด ระบบทำความสะอาด  ซึ่งจะทำงานต่อเนื่องกันคือเครื่องตัดต้นข้าวและส่งต้นข้าวเข้าเครื่องนวดเพื่อแยกเมล็ดข้าว แล้วทำความสะอาดและแยกฟางข้าวจากเมล็ดข้าว  เมล็ดข้าวจะถูกส่งเข้าบรรจุในกระสอบอันเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำงาน  ซึ่งทำงานได้รวดเร็วและประหยัดแรงงานมาก


เครื่องเกี่ยวนวดได้มีการพัฒนาสร้างโดยกองเกษตรวิศวกรรม กรมการข้าว ในราวปี พ.ศ.๒๕๐๐-๒๕๐๖ จากนั้นราวปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้มีการนำเข้าเครื่องเกี่ยวนวดจากประเทศญี่ปุ่นมาทดสอบและเผยแพร่โดยหน่วยงานของรัฐและบริษัทเอกชน เครื่องเกี่ยวนวดข้าวแบบญี่ปุ่นเป็นแบบเกี่ยวนวดเฉพาะรวงข้าว ทั้งประเภทนั่งขับและประเภทเดินตาม มีหน้ากว้างของการตัดตั้งแต่๐.๖๕-๑.๕๐ เมตร มีความสามารถในการทำงานเฉพาะข้าวต้นตั้งได้ถึง ๑๐-๑๕ ไร่ต่อวัน
นปี พ.ศ. ๒๕๒๔ บริษัทเอกชนได้นำเครื่องเกี่ยวนวดของประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาทดลองใช้ เป็นแบบเกี่ยวนวดทั้งต้น มีหน้ากว้างของการตัดตั้งแต่ ๓-๕  เมตร  ความสามารถในการทำงาน ๒๐-๔๐ ไร่ต่อวัน

เครื่องเกี่ยวนวดทั้งแบบญี่ปุ่นและของประเทศตะวันตก ไม่สามารถใช้งานได้ดีกับพื้นที่ของประเทศไทย เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้ . สภาพพื้นที่ โดยปกติในขณะเกี่ยวข้าวหากสภาพพื้นที่ยังมีน้ำขังอยู่  ดินก็จะอยู่ในสภาพอ่อนตัว เครื่องทั้งสองชนิดจะไม่สามารถทำงานได้ โดยเฉพาะเครื่องจากประเทศตะวันตกจะจมลึกมาก เนื่องจากน้ำหนักมากเกินไป (น้ำหนักเครื่องเปล่า ๘-๑๐ ตัน) ในกรณีสภาพของพื้นดินแห้งและแข็ง  เครื่องแบบตะวันตกสามารถทำงานได้ดี แต่เครื่องแบบญี่ปุ่นจะเกิดปัญหาเนื่องจากอายุของสายพานตีนตะขาบแบบยางจะสึกหรอหรือเสื่อมคุณภาพเร็ว
         ๒. สภาพของต้นข้าว เครื่องเกี่ยวนวดจะสามารถเกี่ยวข้าวต้นตั้งได้ดี กรณีที่ต้นข้าวล้มเครื่องเกี่ยวนวดทั้งสองชนิดจะทำงานได้ช้ามาก๓. ขนาดของแปลงนา จะต้องมีขนาดใหญ่ไม่ควรน้อยกว่า ๓-๔ ไร่ เครื่องจึงจะทำงานโดยให้ประสิทธิภาพสูง๔. ราคาของเครื่องสูง จนเกษตรกรไม่สามารถซื้อไปใช้ได้ถึงแม้ว่าจะนำไปรับจ้างก็ตามเนื่องจากระยะคืนทุนยาวเกินไป๕. อะไหล่และอุปกรณ์ที่สึกหรอเร็วจะหาได้ยาก ทั้งยังมีราคาแพงอีกด้วย
เครื่องเกี่ยวนวดที่พัฒนาในประเทศไทย          เครื่องเกี่ยวนวดข้าวที่พัฒนาในประเทศไทยเป็นแบบเกี่ยวนวดข้าวทั้งต้น  มีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้๑. ต้นกำลัง ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นต้นกำลังเครื่องยนต์ที่ใช้เป็นเครื่องยนต์ใช้แล้วหรือเครื่องยนต์มือสองจากต่างประเทศ ขนาดประมาณ๗๕-๑๑๐ แรงม้า โดยมีการเพิ่มอุปกรณ์ปรับความเร็วเพื่อควบคุมอัตราการเร่งของเครื่องยนต์และปัจจุบันนี้มีโรงงานได้สั่งเครื่องใหม่มาจากต่างประเทศ๒. ระบบเกี่ยว ซึ่งประกอบด้วยใบมีดตัดล้อโน้มข้าว และเกลียวลำเลียง ล้อโน้มข้าวมีลักษณะเป็นโครงรูปหกเหลี่ยม และมีซี่เหล็กติดอยู่ทำหน้าที่โน้มต้นข้าวเข้าหาหัวเกี่ยว๓. ระบบนวดและทำความสะอาด มีลักษณะเดียวกับเครื่องนวดข้าวตามแนวแกนที่มีใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายในประเทศไทย


ขอบคุณที่มา : sites.google.com , Issuu
Advertisements


Advertisements


Advertisements

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น