WHAT'S NEW?
Loading...

น้อมนำพระราชดำรัส การห่มดิน และ ปุ๋ยคน มาแชร์บอกเพื่อนเกษตรกรไทยทุกคน

Advertisements

Advertisements

“การปรับปรงที่ดินนั้น ต้องอนรักษ์ผิวดินซึ่งมีความสมบูรณ์ไว้ ไม่ให้ไถหรือลอกหน้าดินทิ้งไปสงวนไม้ยืนต้นที่ยังเหลืออยู่ เพื่อที่จะรักษาความชุ่มชื้นของผืนดิน”

“การปรับปรงที่ดินนั้น ต้องอนรักษ์ผิวดินซึ่งมีความสมบูรณ์ไว้ ไม่ให้ไถหรือลอกหน้าดินทิ้งไปสงวนไม้ยืนต้นที่ยังเหลืออยู่ เพื่อที่จะรักษาความชุ่มชื้นของผืนดิน”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดิน

การให้ความรักและเอาใจใส่พระแม่ธรณี โดยการห่มดินหรือการคลุมดิน ไม่เปลือยดิน โดยใช้ฟาง เศษหญ้า หรือ เศษพืชผลทางการเกษตรที่สามารถย่อย สลายได้เองตามธรรมชาติ และการปรุง อาหารเลี้ยงดินโดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ขีวภาพให้ลงไปเพื่อให้เป็นอาหารของดิน แล้ว ดินจะปลดปล่อยธาตุอาหารให้พืช โดย กระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์ เรียกหลักการนี้ว่า “ เลี้ยงดิน ให้ดิน เลี้ยงพืช (feed the soil and let the soil feed the plant) ” การ ปฏิบัติเช่นนี้จะทำให้ดินกลับมามีชีวิต พืชที่ปลูกก็จะเจริญเติบโตแข็งแรงให้ผลผลิตดี ต้นทุนในการผลิตลดลง รวมถึง การที่ผู้ผลิตและผู้บริโภค มีสุขภาพกาย

“เลี้ยงดิน ให้ดิน เลี้ยงพืช” สุขภาพจิตที่ดี จึงมีการให้นิยามของการ ปฏิบัติเช่นนี้ว่า “คืนชีวิตให้แผ่นดิน” ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู กตเวที ของ “ลูก” (มนุษย์) ที่มีต่อ “แม่” (ธรณี)

หมายถึง สารธรรมชาติที่ได้จาก กระบวนการหมักบ่มวัตถุดิบจากธรรม ชาติต่างๆ ทั้งพืช และสัตว์จนสลายตัว สมบูรณ์เป็นฮิวมัส วิตามิน ฮอร์โมน และ สารธรรมชาติตางๆ ซึ่งเป็นทั้งอาหารของ ดิน ตัวเร่งการทำงานของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่อาศัยอยู่ในดิน และอาศัยอยู่ปลายรากของพืชที่สามารถสร้างธาตุอาหารกว่า 93 ชนิด ให้แก่พืช

สูตรเศษอาหาร (ปุ๋ยคน)

ส่วนประกอบ
- เศษอาหารในครัวเรือน 3 กก.
- น้ำตาลแดงหรือกากน้ำตาล 1 กก.
- น้ำสะอาด 1-10 ลติร (แล้วแต่ เศษอาหารมีน้ำมากหรือไม่)
- หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น 1 ลิตร

วิธีทำ
นำเศษอาหาร 3 กก. ใส่ลงในถัง พลาสติก แยกผสมน้ำกับน้ำตาลให้เข้า กันเป็นเนื้อเดียว เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์
เข้มข้นลงไป จากนั้นนำไปเททับลงในถังที่ใส่เศษอาหารให้ทั่วปิดฝาให้สนิท ไม่ให้แสงและอากาศเข้าได้ บ่มทิ้งไว้ประมาณ 90 วันจะได้ปุ๋ยน้ำคุณภาพดี กลิ่นหอม รสเปรี้ยว (pH ประมาณ 3)  ปริมาณส่วนผสมต่างๆ ปรับ ได้ตามส่วน

วิธีใช้
ผสมน้ำ 1 : 100-400 รดโคนหรือ ผสมน้ำ 1 : 100 - 1000 ฉีดลำต้นและใบ


Advertisements


Advertisements


Advertisements

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น