WHAT'S NEW?
Loading...

ปุ๋ยน้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพ สูตรหญ้าผสมขี้ไก่

Advertisements

Advertisements

ไม่ควรเลือกไก่ที่กินยาปฏิชีวนะ เพราะจะทำให้มีกลิ่นเหม็นเน่าและเป็น อันตรายต่อจุลินทรีย์ในดิน และที่ปลาย รากพืช

ปุ๋ยน้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพ สูตรหญ้าผสมขี้ไก่ 
- หญ้าสด ๕๐ กก.
- ขี้ไก่ ๕ กก.

ไม่ควรเลือกไก่ที่กินยาปฏิชีวนะ เพราะจะทำให้มีกลิ่นเหม็นเน่าและเป็น อันตรายต่อจุลินทรีย์ในดิน และที่ปลาย รากพืช


วิธีทำ
นำหญ้าสด ๑๐ กก. ใส่ลงใน ถังหมักพลาสติกขนาด ๒๐๐ ลิตร ย่ำให้ แน่น (จะสูงประมาณ ๒๐ ซม.) โรยขี้ไก่ หมาดๆ ๑ กก. ทับ ลงบนหญ้า ทำซ้ำ เช่นเดิมอีก ๔ ชั้น ปิดฝาเก็บไว้ในที่ร่ม จากนั้นบ่มไว้ประมาณ ๔๕ วัน ขึ้นไปจะ ได้ปุ๋ยน้ำเข้มข้นคุณภาพดี

วิธีใช้
ผสมน้ำ ๑ : ๒๐๐-๕๐๐ รดดินหรือ ผสมน้ำ ๑:๓๐๐-๑๐๐๐ ฉีดลำต้นและใบ
สูตรเศษอาหาร (ปุ๋ยคน)

ส่วนประกอบ
 - เศษอาหารในครัวเรือน ๓ กก.
- น้ำตาลแดงหรือกากน้ำตาล ๑ กก.
- น้ำสะอาด ๑ –๑๐ ลติร (แล้วแต่ เศษอาหารมีน้ำมากหรือไม่)
- หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น ๑ ลิตร

วิธีทำ
นำเศษอาหาร ๓ กก. ใส่ลงในถัง พลาสติก แยกผสมน้ำกับน้ำตาลให้เข้า กันเป็นเนื้อเดียว เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์
เข้มข้นลงไป จากนั้นนำไปเททับลงในถังที่ใส่เศษอาหารให้ทั่วปิดฝาให้สนิท ไม่ให้แสงและอากาศเข้าได้ บ่มทิ้งไว้ประมาณ  ๙๐ วันจะได้ปุ๋ยน้ำคุณภาพดี กลิ่นหอม รสเปรี้ยว (pH ประมาณ ๓)  ปริมาณส่วนผสมต่างๆ ปรับ ได้ตามส่วน

วิธีใช้
ผสมน้ำ ๑:๑๐๐-๔๐๐ รดโคนหรือ ผสมน้ำ ๑:๒๐๐-๑๐๐๐ ฉีดลำต้นและใบ

ที่มา -  https://technology.thaiza.com 
Advertisements


Advertisements


Advertisements

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น