WHAT'S NEW?
Loading...

๙ ลักษณะนิสัยของผู้มีบุญมาก หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ฝากไว้ให้ สังเกตตนเอง

Advertisements

Advertisements

๙ ลักษณะนิสัยของผู้มีบุญมาก มีบุญสอนตนเองได้ เพราะมีกำลังบุญที่มากพอ โอวาทหลวงตามหาบัว ญาณสัมปัญโน

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน หลวงตา ถือกำเนิดในครอบครัวชาวนาแห่งสกุล “ โลหิตดี ” ณ ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ตรงกับวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๙ ปีฉลู บิดาชื่อ “ นายทองดี ” มารดาชื่อ “ นางแพง ” ได้ให้มงคลนามว่า “ บัว ”
หลวงตามหาบัว ได้ฝากโอวาทธรรม ไว้กับพุทธศาสนิกชน เรื่อง 9 นิสัยของคนมีบุญมาก มีบุญสอนตนเองได้ เพราะมีกำลังบุญที่มากพอ

1. “ไม่บ่น” เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรเปลี่ยนเป็นการยอมรับสภาวะทุกอย่างไปตามความเป็นจริง บ่นไปก็แค่นั้นเอง บุญในตัวจะสอนเขาได้

2. “ไม่กลัว” เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรเปลี่ยนเป็น ความเชื่อมั่นในความดี มีความเข้มแข็ง เพราะบุญที่มีมากนั่นเอง จะคิดจะพูดจะทำอะไร ก็มีบุญรองรับ

3. “ไม่ทำชั่ว” เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรเปลี่ยนเป็น ความตระหนักรู้ไม่ทำชั่วทั้งในที่ลับและที่แจ้ง เกิดความกลัว ความละอายต่อบาป ที่ตนเองมองเห็น

4. “ไม่คิดมาก” เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรเปลี่ยนเป็น ความสะอาด ความสว่าง ความสงบ ไม่คิดถึงความทุกข์ ไม่ร้อนรน

5. “รอได้ คอยได้” เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรเปลี่ยนเป็น ผู้มีความใจเย็น ไม่ใจร้อน ใจเร็ว เห็นโอกาสของชีวิต ตามสภาพกำลังบุญ ของทุกคน เพราะเข้าใจสภาวะที่แท้จริงของโลกและชีวิต

6. “อดได้ ทนได้” เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรเปลี่ยน เป็นพลังงานเข้มแข็ง มีบุญหล่อเลี้ยง อดทนอย่างมีความสุข

7. “สงบได้ เย็นได้” เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรเปลี่ยนเป็น บุญฤทธิ์ ไม่กังกวล แม้จะตกในภาวะอันตรายเพียงใด ก็จะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

8. “ปล่อยได้ วางได้” เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรเปลี่ยนเป็นผู้ที่รู้จักกาล รู้จักธรระ ไม่แบกความทุกข์ไว้ ปล่อยวางเป็น


9. “รู้ได้ ตื่นได้” และเบิกบานได้ เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรเปลี่ยนเป็น สภาพผู้รู้ตื่น ตามกำลังบุญของตนเอง ไม่ปล่อยชีวิตไปกับกระแสกิเลส จิตใจมีความอิสระเต็มที่

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ฝากไว้ให้ สังเกตตนเอง

อุปนิสัยหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

ท่านมีอุปนิสัยถือความสัตย์ความจริง ทำอะไรก็ทำจริง เวลาทำการทำงานจะไม่อยากให้คนรู้คนเห็น แม้ในยามบวชเป็นพระแล้ว เวลาทำความเพียร ท่านไม่ยอมให้ใครเห็นได้ง่ายๆ ทำทางจงกรมหลบอยู่ในป่า และในยามค่ำคืนต้องรอจนหมู่คณะขึ้นกุฏิหมดแล้ว ท่านจึงจะลงเดินจงกรม และที่เด่นมาก ก็คือ มีความทรหดอดทนเป็นเลิศ สังเกตได้จากการทำงานของท่าน จะทำไปเรื่อยๆจนเสร็จงาน ถ้าไม่มืด หรือไม่ใช่เวลากินข้าวกลางวัน ก็ไม่ยอมเลิก จนพวกน้องๆพากันมาบ่นให้พ่อแม่ฟังว่า “ถ้าพ่อแม่ไม่ไปทำงานด้วย พี่ชายทำงานไม่ยอมเลิกยอมหยุด ยังกับว่า จะเอาให้น้องๆตายไปข้างหนึ่งเลยทีเดียว”


ทีมา : gossiips.com
Advertisements


Advertisements


Advertisements

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น