WHAT'S NEW?
Loading...

ชาวกาฬสินธุ์ ร้องตรวจสอบผญบ.ทุจริต โรงเลี้ยงไก่ 2.5 แสน น้ำประปา 5 แสน สร้างไม่เสร็จ

Advertisements

Advertisements

ที่ศาลาประชาคมบ้านหนองกบ หมู่ 9 ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ชาวบ้านกว่า 100 คน นำโดยนายปริญญา เกษนอก อายุ 62 ปี บ้านเลขที่ 159 หมู่ 9 และกรรมการหมู่บ้าน ร่วมกันตรวจสอบโครงการลานอเนกประสงค์ งบประมาณ 250,000 บาท  

ที่ปริมาณงานน้อย ไม่คุ้มกับงบประมาณ และโครงการเลี้ยงไข่พันธุ์ไข่ ที่ไม่โปร่งใส ไม่รู้ที่มาที่ไปของงบประมาณ ขณะที่โครงการฯ ล้มเหลว ปัจจุบันไม่มีไก่สักตัว จากนั้นชาวบ้านได้เดินไปรวมตัวกันที่บริเวณจัดทำโครงการน้ำประปาหยอดเหรียญ ซึ่งใช้งบประมาณจำนวน 500,000 บาทในการก่อสร้าง แต่ยังไม่แล้วเสร็จและถูกปล่อยทิ้ง แต่กลับมีการเบิกจ่ายไปหมดแล้ว
นายปริญญา เกษนอก กล่าวว่า การรวมตัวของชาวบ้านหนองกบ หมู่ 9 ในวันนี้ เนื่องจากทนเห็นพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้าน (นายเกตุเมือง โพธิ์สอน) ไม่ได้ ซึ่งนอกจากบริหารงานปกครองล้มเหลว สร้างความแตกแยกในหมู่บ้านแล้ว ยังเป็นประธานกองทุนหลายโครงการ แต่ไม่ประสบความสำเร็จ โดยกระทำการต่างๆโดยตนคนเดียว กรรมการหมู่บ้าน ชาวบ้าน ไม่มีส่วนรู้เห็น ไม่ว่าเป็นโครงการต่างๆที่ลงสู่หมู่บ้าน หรือโครงการประชารัฐ ก็ดำเนินการเองทั้งหมด มีการสร้างเอกสารเท็จประกอบโครงการ ทั้งรายชื่อผู้ร่วมประชาคม มติที่ประชุม หรือแม้แต่คณะกรรมการโครงการฯ บางคนก็ไม่รู้ตัวว่าถูกอ้างชื่อเป็นคณะกรรมการ บางโครงการเอาชื่อบุคคลในหมู่บ้านอื่นมาเข้าร่วม ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดปกติ ส่อทุจริตอย่างเห็นชัด

“โครงการที่ผู้ใหญ่บ้านดำเนินการเอง โดยชาวบ้านไม่รู้เรื่องด้วย เช่น โครงการลานอเนกประสงค์ งบประมาณจำนวน 250,000 บาท โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ที่ถึงวันนี้ยังไม่รายละเอียดโครงการ เพราะเห็นแต่โรงเลี้ยงไก่ที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง และโครงการน้ำประปาหยอดเหรียญนั้น เห็นชัดเจนมาก เนื่องจากก่อสร้างไม่แล้ว ยังใช้การไม่ได้ แต่กลับพบว่ามีการเบิกจ่ายไปแล้วเรียบร้อย ทั้งนี้ เหตุทั้งหมด ซึ่งผู้ใหญ่บ้านฯมีการใช้งบประมาณไปจำนวน 750,000 บาท แต่ผลตอบรับเป็นศูนย์ ชาวบ้านยอมรับไม่ได้ จึงได้ทำหนังสือร้องเรียนไปถึงนายอำเภอหนองกุงศรี ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย 2560 เพื่อขอให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบวินัยผู้ใหญ่บ้าน แต่ถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า”
ด้านนายประมวล ภูกองไชย อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 27 หมู่ 9 ตัวแทนชาวบ้านหนองกบ กล่าวว่าพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าว ชาวบ้านได้ท้วงติงและขอเปิดประชุมเพื่อซักถามข้อเท็จจริง ทั้งรายละเอียดและงบประมาณของโครงการฯ ซึ่งผู้ใหญ่บ้านก็ได้แจ้งด้วยวาจาโดยไม่มีเอกสารหลักฐานยืนยัน ไม่ว่าจะเป็นโครงการสร้างลานเอนกประสงค์และโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ว่าเป็นงบประมาณที่ได้มาจากส่วนใด เป็นงบต่อยอดกองทุนหมู่บ้านหรืองบประชารัฐ ก็ไม่ได้อธิบายชัดเจน โดยเฉพาะความผิดพลาดที่เกิดกับโครงการน้ำประปาหยอดเหรียญนั้น ผู้ใหญ่บ้านได้ตกลงกับชาวบ้านว่าขอเวลา 1 เดือนเพื่อทำการแก้ไข เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค.60 – 6 ส.ค.60 ในการจัดสร้างให้แล้วเสร็จ ทั้งการจุดเจาะ ติดตั้งอุปกรณ์สูบน้ำและระบบไฟฟ้า โดยตกลงกับชาวบ้านถ้าไม่แล้วเสร็จตามกำหนด จะแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก

“แต่ถึงวันนี้เวลาล่วงเลยมาเดือนเศษ ผู้ใหญ่บ้านยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข และยังอยู่ในตำแหน่ง ชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันทวงสัญญา ให้ผู้ใหญ่บ้านแสดงความรับผิดชอบ และชี้แจงที่ไปที่มาของเงินโครงการที่เบิกจ่ายไป และจะต้องลาออกจากตำแหน่งด้วย เนื่องจากขาดภาวะความเป็นผู้นำ ชาวบ้านสิ้นหวังกับการรอคอยคำตอบจากทางอำเภอ เพราะเคยขอความเป็นธรรมกลับไม่รับการแก้ไข จึงได้ร่วมลงชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งดังกล่าว”
นอกจากนี้ ยังได้มีชาวบ้านหลายคนออกมาแฉพฤติกรรมไม่เหมาะสมของผู้ใหญ่บ้าน เช่น นายเรือง ภูบุญเอิบ อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 10 บ้านหนองกบ หมู่ 9 กล่าวว่า ตนไม่รู้ตัวมาก่อนว่า ถูกผู้ใหญ่บ้านเอาชื่อไปเป็นหนึ่งในกรรมการโครงการประชารัฐ หลังเกิดเหตุการณ์ก็ตกใจ เพราะไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรด้วยเลย จึงรู้สึกกลัวความผิด เนื่องจากเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งปริมาณงานที่ไม่เหมาะสมกับจำนวนเงิน และโครงการไม่สำเร็จ แต่มีการเบิกจ่ายให้ผู้รับเหมา จึงเท่ากับเป็นการทุจริตเงินหลวง จึงอยากเรียกร้องนายอำเภอ ดำเนินการตรวจสอบ เพื่อให้มีการใช้จ่ายเงินของทางราชการ ที่เป็นเงินจากภาษีประชาชน เกิดประโยชน์กับชาวบ้านที่สุด มิใช่ถูกคนใดคนหนึ่งนำมาใช้ประโยชน์ส่วนตน หรือผลาญงบประมาณโดยไม่เกิดคุณค่า

นายหอม ธงอาจ อายุ 42 ปี ชาวบ้านน้ำพองพัฒนา หมู่ 11 ต.โคกเครือ กล่าวว่า ตนเองก็รู้สึกงงและเคลือบแคลงใจมาก ที่มารู้ในภายหลังว่าถูกผู้ใหญ่บ้านหนองกบ หมู่ 9 เอาชื่อไปเป็นกรรมการร่วมโครงการประชารัฐ เพราะความจริงอยู่กันคนละหมู่บ้าน ตามระเบียบทั่วไปมีชื่อในทะเบียนราษฎร์ต่างหมู่บ้าน จะไม่มีสิทธิ์เข้าไปข้องเกี่ยวกับโครงการใดๆในหมู่บ้านอื่น จากการที่ตนถูกนำชื่อไปเข้าชื่อในคณะกรรมการดังกล่าว ซึ่งไม่รู้ตัวและไม่ได้สมัครใจ จึงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เป็นการปลอมแปลงและแต่งเอกสารราชการเท็จ จึงอยากเรียกร้องให้ผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าว แสดงความรับผิดชอบโดยการลาออก และนำเงินที่จ่ายไปกลับมาชดใช้ให้กับโครงการด้วย
ทั้งนี้ นอกจากชาวบ้านหนองกบ หมู่ 9 จะได้ร่วมลงชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งแล้ว ยังร้องขอให้ทางนายอำเภอหนองกุงศรี ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยผู้ใหญ่บ้าน และโครงการต่างๆของบ้านหนองกบ หมู่ 9 ด้วย เนื่องจากมีการเบิกจ่ายงบประมาณไปเป็นจำนวนมากกว่า 750,000 บาท แต่ไม่เกิดคุณค่าและส่อทุจริต ทั้งนี้หากข้อเรียกร้องไม่ได้รับการตอบสนอง ก็จะแสดงพลังบริสุทธิ์ไปขอความเป็นธรรมกับนายสุวิทย์ คำดี ผวจ.กาฬสินธุ์ต่อไป

ด้านนายเกตุเมือง โพธิ์สอน ผู้ใหญ่บ้านหนองกบ หมู่ 9 กล่าวว่า กรณีที่เกิดขึ้น เชื่อว่ามีเบื้องหลัง เนื่องจากที่ผ่านมาตนปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปกครองอย่างตรงไปตรงมา โดยร่วมกับฝ่ายรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการกวาดล้าง ปราบปรามและป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม อุทิศตนเป็นผู้นำในการพัฒนาและจัดตั้งกองทุนหลายอย่าง เพื่อความสงบสุขและความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนตามนโยบายรัฐบาล แต่กลับเกิดเป็นเรื่องดังกล่าวขึ้น จึงเชื่อว่าเกิดจากการกลั่นแกล้งทางการเมือง และขัดขวางผลประโยชน์ของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
“อย่างไรก็ตาม ตนก็พร้อมจะให้ทำการตรวจสอบโครงการต่างๆ เพราะมั่นใจในความบริสุทธิ์ ยืนยันว่าทุกอย่างดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ การใช้งบประมาณ การเบิกจ่าย ไม่เคยตัดสินใจด้วยตัวเอง ปัญหาที่มีชาวบ้านเรียกร้องให้ตนออกจากตำแหน่ง ตนจึงรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม ส่วนอนาคตคงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนายอำเภอ ว่าจะดำเนินการอย่างไร” นายเกตุเมืองกล่าว

ขณะที่นายกำธร วิเชฎฐพงศ์ นายอำเภอหนองกุงศรี กล่าวว่า การลงชื่อถอดผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่ง สามารถกระทำได้ตามความในมาตรา 14 (6) เมื่อชาวบ้านผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหมู่บ้านนั้นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เข้าชื่อกันขอให้ออกจากตำแหน่ง ในกรณีเช่นนี้นายอำเภอมีอำนาจสั่งให้พ้นจากตำแหน่งได้ ซึ่งบ้านหนองกบ หมู่ 9 มีผู้มีสิทธิ 626 คน ต้องลงชื่อถอดถอนเกิน 313 คน แต่ทั้งนี้ต้องตรวจสอบสิทธิอีกครั้ง ซึ่งได้แนะนำแนวทางให้ชาวบ้านปฏิบัติ และเข้าใจว่ากำลังดำเนินการอยู่
“ส่วนกรณีที่ชาวบ้านระบุว่า ผู้ใหญ่บ้านประพฤติตนตามข้อกล่าวหานั้น ก็จะได้แยกประเด็นการสอบสวนอย่างละเอียด ว่างบประมาณที่บ้านหนองกบ หมู่ 9 ได้รับการจัดสรรมานั้น เป็นงบจากหน่วยงานหรือสถาบันการเงินใด ก็จะให้ชาวบ้านร้องเรียนไปยังแหล่งที่มาของงบประมาณหรือของโครงการนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ทางอำเภอก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย” นายอำเภอหนองกุงศรีกล่าว
ขอบคุณภาพและข้อมูล : tnews.co.th
ที่มา : https://www.isanbanthung.com/4927 
Advertisements


Advertisements


Advertisements

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น