WHAT'S NEW?
Loading...

รวมปุ๋ยหมักสูตรเร่งด่วน 24 ชั่วโมง ใช้บำรุงพืชผัก ผลไม้

Advertisements

Advertisements

นำไปโรยรอบทรงพุ่มต้นไม้ ใส่ตามร่องในแปลงผัก ใบไม้จะถูกจุลินทรีย์อีเอ็มย่อยสลายแทรกซึมในเม็ดดิน ทำให้ดินโปร่งร่วนซุย รากพืชขยายได้ดี พืชเติบโต แข็งแรง ไม่มีแมลงรบกวน

วัสดุ - อุปกรณ์ 
1. ปุ๋ยโบกาฉิมูลสัตว์ จำนวน 1 ปี๊บ
2. รำละเอียด จำนวน 0.5 ปี๊บ
3. วัสดุเหลือใช้ เช่น ฟาง ใบไม้แห้ง จำนวน 10 ปี๊บ
4. จุลินทรีย์อีเอ็ม จำนวน ครึ่ง แก้ว (100 ซีซี)
5. กากน้ำตาล จำนวน ครึ่ง แก้ว (100 ซีซี)
6. น้ำสะอาด จำนวน 40 ลิตร
7. ถังน้ำขนาด 20 ลิตร จำนวน 1 ใบ
8. บัวรดน้ำ จำนวน 1 อัน
9. จอบ หรือ พลั่ว หรือ คราด สำหรับใช้ผสมกองปุ๋ย

วิธีการทำ 
1.นำโบกาฉิ คลุกผสมกับรำละเอียด ให้ส่วนผสมเข้ากันทุกส่วนอย่างทั่วถึง แล้วพักไว้
2.เติมน้ำประมาณ 20 ลิตร จากนั้นเติมอีเอ็มและกากน้ำตาลอย่างละ 4 ช้อน ลงในถังน้ำที่เตรียมไว้ คนให้เข้ากัน
3.ใช้คราดหรือไม้แหลมเกลี่ยฟางข้าว หรือ วัสดุเหลือใช้ที่จะนำมาทำปุ๋ยลงพื้นบางๆให้มีความหนาประมาณ 10 เซนติเมตร
4.จากนั้นโรยโบกาฉิผสมรำลงบนกองฟางหรือกองวัสดุนั้น ประมาณ 3-4 กำมือ (เสร็จชั้นที่1)
5.ปุ๋ยหมักชั้นที่ 2 เกลี่ยวัสดุเหลือใช้เหมือนเดิมทับปุ๋ยหมักชั้นที่ 1 ให้มีความหนาประมาณ 10 เซนติเมตร แล้วโรยด้วยโบกาฉิที่คลุกกับรำละเอียดลงบนกองวัสดุ บางๆ ประมาณ 3-4 กำมือ แล้วเอาน้ำผสมจุลินทรีย์อีเอ็มและกากน้ำตาลที่เตรียมไว้ใส่บัวรดน้ำ แล้วนำมารดกองปุ๋ยหมักชั้นที่ 2 ประมาณ 3-5 ลิตร ระวังอย่ารดเร็วเพราะน้ำจะไหลงลงดินทิ้งหมดประโยชน์
6.ในชั้นที่ 3 และ ชั้นที่4 ทำเหมือนชั้นที่1 และชั้นที่2 แล้วรดด้วยน้ำผสมจุลินทรีย์อีเอ็มและกากน้ำตาลประมาณ 3-5 ลิตร
7.ในชั้นที่5 และ ชั้นที่6 ทำเหมือนชั้นที่1 และ ชั้นที่ 2 แล้วรดด้วยน้ำผสมจุลินทรีย์อีเอ็มและกากน้ำตาล ให้ทำประมาณ 6-8 ชั้น(ทำ 2 ชั้น รดน้ำหนึ่งครั้ง) ให้ความสูงของกองปุ๋ยอยู่ระหว่าง 60-80 เซนติเมตร

การหมัก
เมื่อทำปุ๋ยครบชั้นตามต้องการแล้ว คลุมด้วยกระสอบป่าน หรือ กระสอบพลาสติก เพื่อเป็นการอบ หรือหมักให้เกิดความร้อน ช่วยกระตุ้นให้จุลินทรีย์อีเอ็มขยายตัวและเพิ่มจำนวนประชากรมากขึ้น ความร้อนที่อยู่ในกองปุ๋ยหมักประมาณ 45-50 องศาเซลเซียส ใช้เวลาหมัก 24 ชั่วโมง ผลที่เกิดจากการหมัก เชื้อจุลินทรีย์อีเอ็มจะชักเส้นใยเป็นราสีขาว แนะนำให้หมักในที่ร่ม ไม่โดนแดดหรือโดนฝน จะมีประสิทธิภาพดีที่สุด เมื่อครบ 24 ชั่วโมง สามารถนำมาใช้ได้ทันที

อัตราส่วนในการใช้
- สำหรับแปลงปลูกพืชผัก 2-3 กำมือต่อตารางเมตร
- สำหรับไม้ผลหว่านรอบทรงพุ่มไม้ผล 3-5 กำมือ / ตารางเมตร (ไม่ให้ชิดโคนต้น)
- สำหรับนาข้าวใช้หว่านในนาข้าวอัตรา 100-150 กิโลกรัม /ไร่
- สำหรับหว่านในบ่อที่เลี้ยงปลา กบ ตะพาบน้ำ จระเข้ กุ้ง อัตรา 100-150 กิโลกรัม /ไร่จะทำให้น้ำในบ่อใสสะอาดเหมือนน้ำธรรมชาติ ไม่มีกลิ่นเหม็น พยาธิในบ่อจะไม่มี ปลาจะแข็งแรงไม่เกิดโรค

ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก 24 ชั่วโม
-นำไปโรยรอบทรงพุ่มต้นไม้ ใส่ตามร่องในแปลงผัก ใบไม้จะถูกจุลินทรีย์อีเอ็มย่อยสลายแทรกซึมในเม็ดดิน ทำให้ดินโปร่งร่วนซุย รากพืชขยายได้ดี พืชเติบโต แข็งแรง ไม่มีแมลงรบกวน
-ใช้หว่านในนาข้าว ในอัตรา 100 กิโลกรัม/ไร่ จะทำให้ข้าวงามมีกลิ่นหอม ให้ผลผลิตสูง
วิธีทำปุ๋ยแห้งชีวภาพ 48 ชั่วโมง
ปุ๋ยแห้งชีวภาพ 48 ชั่วโมง

ซึ่งจะมีอุปกรณ์ดังนี้
1.ปุ๋ยคอก(จากมูลสัตว์) จำนวน 100 กิโลกรัม 4 ถุงปุ๋ย
2.แกลบดำ(ถ้าเป็นแกลบดำจะใช้เฉาะกับต้นไม้) จำนวน 100 กิโลกรัม 4 ถุงปุ๋ย
3.รำละเอียด 5-10 กิโลกรัม
4.ปุ๋ยชีวภาพน้ำ (น้ำหมักชีวภาพ) จำนวน 2 ลิตร
5.กากน้ำตาล จำนวน 2 ลิตร
6.น้ำ(ถ้าเป็นน้ำประปาควรตั้งทิ้งไว้ 2 วัน ใช้ จำนวน 25-30 ลิตร
7.บัวรดน้ำ ขนาด 20 ลิตร ใช้ถังพลาสติกขนาด 50 ลิตร อย่างละ 1 ใบ

วิธีการทำ
1.ใช้ลานที่พื้นเสมอกันเป็นที่ผสม
2.เทวัสดุ ในข้อ 1,2,3 กองรวมกัน บนลานที่ผสมปุ๋ย
3.ผสมวัสดุ 4,5,6 ผสมลงในถัง คนวัสดุทั้งหมดให้เข้ากัน
4.ใช้บัวรดน้ำ ตักน้ำที่ผสมแล้ว รดลงกองปุ๋ย แล้วใช้จอบผสมให้เข้ากันกลับกองไปมา จนหมดน้ำที่ผสมไว้ ใช้มือบีบวัสดุที่ผสมดู ถ้าบีบแล้วเป็นก้อน ไม่มีน้ำไหลออกมาตามง่ามมือ ก็เป็นอันใช้ได้
5.การทำกองปุ๋ยจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความสูงไม่เกิน1ฟุต(ถ้าสูงเกินไปจะทำให้เกิดความร้อนสูงขึ้นจะทำให้จุลินทรีย์ตาย) หลังจากกองวัสดุแล้วให้ทำการคลุมด้วยกระสอบป่าน หรือกระสอบปุ๋ยไว้ตามเดิม ใช้เวลาในการคลุมกองปุ๋ยอีก 24 ชั่วโมง รวมเป็น 48 ชั่วโมง สามารถนำไปใช้ได้เลย หากจะนำไปใส่กระสอบปุ๋ย ให้ทำการมัดกระสอบให้แน่น และใช้ไม้หมอนรองกระสอบและวางเก็บในที่ร่ม ให้ลมพัดผ่านเก็บไว้ได้นานก่อนนำไปใช้ประโยชย์สามรถใช้แทนปุ๋ย ใส่นาข้าว ใส่พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล และใช้รองก้นหลุมก่อนปลูก แต่ควรใช้ใส่บำรุงในช่วงเช้า
2.วิธีการใส่ในนาข้าว ควรทำการหว่านก่อนทำการไถกลบหรือหว่านขณะที่มีน้ำขัง ในอัตราส่วน 400 กิโลกรัม ต่อไร่
3.สำหรับไม้ผลวิธีการใส่ให้ทำการขุดรอบทรงพุ่ม 1 หน้าจอบ และใช้ดินเก่ากลบทับ ในอัตราส่วนเท่าๆกัน

การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ
ในการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ อ.ไพรัตน์ ได้แนะนำถึงวัสดุอุปกรณ์ประกอบด้วย
ถังพลาสติกปิดฝา
ถุงปุ๋ยแบบตาข่าย
กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง
หัวเชื้อจุลินทรีย์
เศษอาหารที่ยังไม่บูด เช่นหัวปลา เศษผัก กระดูก ข้าวเหลือ ผลไม้ และเศษอื่นๆ

วิธีการทำ
1.เติมน้ำ 8 ลิตร ใส่ถัง หากเป็นน้ำประปาให้เปิดทิ้งไว้ 2 วัน เพื่อให้คลอรีนระเหยไป
2.เทกากน้ำตาล 250 ซีซี หรือ น้ำตาลทรายแดงประมาณ 3 ขีด ละลายน้ำ
3. ใส่หัวเชื่อจุลินทรีย์250 ซีซี
4. นำถุงปุ๋ย(อาจใช้ผ้าเขียวเย็บเป็นถุงขนาดถุงปุ๋ย)ใส่ลงในถังหมัก แล้วนำเศษอาหารใส่ลงไป หากมีชิ้นใหญ่ให้สับเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อจะได้ช่วยให้ย่อยสลายได้ดีขึ้น
5.หากมีเศษอาหารเพิ่มก็ใส่ลงในถุงปุ๋ย หากน้ำจุลินทรีย์ไม่เพียงพอก็ให้เติมน้ำเปล่าลงปผสมกับกากน้ำตาลตามสัดส่วนเดิม
6.ขยะที่หมักในน้ำจุลินทรีย์จะไม่มีกลิ่นเหม็น เมื่อหมักครบ 30 วันก็นำมาใช้ได้
7.ขยะอินทรีย์ที่อยู่ในถุงปุ๋ย เมื่อแช่น้ำจุลินทรีย์ขยะหอมได้ครบ 7 วัน ก็สามารถนำมาผสมดินในอัตราส่วน ขยะอินทรีย์ 1 ส่วน ต่อดิน 1 ส่วน จะช่วยในการเร่งพืชให้ดูดซับสารอาหารต่างๆในดินได้เพิ่มขึ้น และช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้ไม่แพ้ปุ๋ยเคมี


ที่มา: เกษตร อินเตอร์เชียงใหม่
Advertisements


Advertisements


Advertisements

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น