WHAT'S NEW?
Loading...

การลดน้ำหนักให้ได้ผล มีวิธีคิดอย่างนี้

Advertisements

Advertisements

วิธีคิดและหาแรงจูงใจการลดน้ำหนักให้ได้ผลนั้นเป็นเรื่องสำคัญมาก กำหนดเป้าหมายว่าน้ำหนักที่ตนเองต้องการเท่าไหร่ อย่าตั้งเวอร์เกินนิสัยตัวเองบอกเลย

ดังนั้นเราขอแนะนำการปรับจิตใจอย่าถุกต้องเพื่อการลดน้ำหนักให้ได้ผลเกิน 100 %

 1. หาแรงจูงใจในการลดน้ำหนัก ถามตนเองว่าต้องการลดน้ำหนักเพื่อใคร หรือเพื่ออะไร คำตอบที่ได้จะเป็นกำลังใจและเป็นเหตุผลที่ใช้เตือนตนเอง

2. กำหนดเป้าหมายว่าน้ำหนักที่ตนเองต้องการและเป็นไปได้จริงอยู่ที่เท่าไร จะใช้เวลานานเท่าไรเพื่อให้ถึงจุดหมาย แต่ควรกำหนดเป้าหมายเป็นระยะจะดีกว่า เช่น ต้องการน้ำหนักลดลง 2 กิโลกรัมภายในระยะเวลา 1 เดือน วิธีนี้จะทำให้สามารถติดตามประสิทธิภาพของวิธีการลดน้ำหนักได้

3. เชื่อมั่นต่อการลดน้ำหนัก หลังจากที่ได้แรงจูงใจและเป้าหมายในการลดน้ำหนักแล้ว เราจำเป็นต้องเชื่อมั่นและมั่นใจว่าเราทำได้

4. กำหนดวิธีการในการลดน้ำหนัก วางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและรูปแบบของการออกกำลังกายอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ปั่นจักรยานวันละ 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง

5. เตือนตนเองอย่างสม่ำเสมอก่อนรับประทานทุกครั้งว่า การรับประทานอาหารนั้นเกิดจากการหิวและเป็นไปตามมื้ออาหาร มิได้เกิดจากความอยาก และหลีกเลี่ยงสถานที่หรือจุดที่มีอาหารซึ่งจะทำให้เกิดอาการหิวได้

6. เมื่อครบเวลาตามเป้าหมายในแต่ละช่วง ให้ประเมินผลการปฏิบัติว่าประสบความสำเร็จหรือไม่ หากล้มเหลวให้หาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องที่ทำให้ไม่ประสบผลสำเร็จ

7. อธิบายให้คนรอบข้างเข้าใจและรู้ความจำเป็นในการลดน้ำหนักของเรา และ ขอความช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้าง ให้เตือนเราหากเห็นเราทำในสิ่งที่เป็นศัตรูของการลดน้ำหนัก รวมทั้งไม่ชวนและไม่หยิบยื่นอาหารชวนอ้วนให้

credit photo : www.eksitarif.com
ข้อมูลจาก : http://www.nutrilite.co.th/nutrilite/healthcoach/main.html
Advertisements


Advertisements


Advertisements

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น