WHAT'S NEW?
Loading...

รู้ไว้ไม่เสียหาย ไหว้เจ้าที่กลางบ้าน ใครติดขัดมีแต่ปัญหา ลองทำดูนะ

Advertisements

Advertisements

ทำไมต้องไหว้เจ้าที่กลางบ้าน เจ้าที่ที่อยู่ในตัวบ้านคือเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของบ้านของเรือน ซึ่งต่างกับศาลพระภูมิ

ที่เป็นเจ้าที่ที่เราเชิญท่านลงมาเพื่อปกปักรักษา การไหว้ดังกล่าวจึงเป็นการไหว้เจ้าที่ที่มีอยู่แล้วในตัวบ้าน ดังนั้น เราจึงควรไหว้ทุก 3-6 เดือนต่อครั้ง (เป็นอย่างน้อย) เพื่อเป็นการขอขมาในบางครั้งที่ทำอะไรล่วงเกินไป โดยสามารถไหว้ได้เองทุกเวลาเที่ยงของวันอังคารและวันเสาร์ เพราะถือเป็นวันรับ โดยให้จัดเตรียมอุปกรณ์การไหว้ดังนี้

1.ผลไม้ 9 อย่าง
2. น้ำชา 5 แก้ว
3. ดาวเรือง 9 ดอก
4. เทียน 2 เล่ม
5. ธูป 5 เล่ม
6. ผ้าขาวบาง 1 ผืน #ปูพื้นกลางบ้าน
7. หมากพลู 9 คำ

ไหว้กลางบ้าน…ปูผ้าขาวและของ ต่าง ๆๆวางบนผ้าขาว…หันหน้าเข้าบ้าน กลางบ้านจากประตูบ้านถึงหลังบ้านแล้วหากลางบ้านหันหน้าเข้าบ้าน

เมื่อวางของเรียบร้อยแล้วจุดเทียนธูปแล้วกล่าว

“ข้าแต่เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของที่เจ้าของทาง”

เจ้าบ้านเจ้าเรือน บ้านเลขที่ …..บ้านหลังนี้ วันนี้เป็นวันดี ข้าพเจ้านำเครื่องสักการะบูชามาตั้งถวาย เพื่อบอกกล่าวว่าข้าพเจ้าจะเข้ามาทำกิจการ…….. หรืออยู่อาศัย ณ สถานที่แห่งนี้ ขอโปรดช่วยส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือให้ทำมาค้าขึ้น กิจการเจริญรุ่งเรือง มีเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสาย ขอท่านเปิดประตูเงินประตูทองให้ข้าพเจ้าไม่ขาดเงินไม่ทุกข์เรื่องเงินขอความสะดวกทุกๆทางและหากมีสิ่งใดที่ทำผิดไปไม่ว่าจะด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเจตนาหรือไม่เจตนาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามข้าพเจ้าขอขมากรรมขอโปรดยกโทษอโหสิกรรมให้ด้วยเถิด…สาธุๆๆๆ

วิธีการไหว้เจ้าที่เจ้าทาง

เจ้าของที่เจ้าของทางในตัวบ้าน…

#ควรไหว้อังคารหรือเสาร์เที่ยงตรง

ควรทำ3เดือนครั้ง,6เดือนครั้ง,หรือใครสะดวกทุกเดือนก็ได้ค่ะ

#ลาของทานหรือแจกเป็นทาน

เมื่อธูปหมดดับเทียนเอามือจับที่พานแล้วกล่าว

ขอเดนขอทางให้ลูกให้หลานกินเพื่อเป็นศิริมงคลด้วยเทอญ

ขอขอบคุณบทความดีๆจาก-อ.นิ่ม

Advertisements


Advertisements


Advertisements