WHAT'S NEW?
Loading...

เรื่องจริงทำได้จริงทดลองแล้ว นี่เทียบเท่าปุ๋ย10กระสอบ มีคลิปสอนสอนทำด้วย

Advertisements

Advertisements

อะไรนะ!!! นี่เหรอปุ๋ย10กระสอบ???https://youtu.be/G12fNAOM_Gk
การทำจุลินทรีย์สังเคราะแสง
https://youtu.be/NFIqrgmm6pU
ประโยชน์และวิธีใช้จ.สังเคราะห์แสง
รายละเอียดการใช้ตั้งแต่เริ่มแรก
1.ปลูกตะไคร้ในสวนกล้วยเพิ่งลงใหม่ ช่วยคลุมวัชพืชและเพิ่มรายได้ก่อนกล้วยออกผล
https://youtu.be/KQ7zOvIh8d4
2.ทดสอบจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับสวนกล้วย ที่คุณภาพดินไม่ดี 29 June G 2017
https://youtu.be/_XkabfzLcrw
3. https://youtu.be/zz6MGqqpsfg
รีวิวการพ่นจ.สีงเคราะห์แสง
4. https://youtu.be/MVLBvvTxf3s
สุดยอดๆๆๆๆๆ แค่ 5 วันผ่านไปกับผลการ ทดสอบจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับสวนกล้วย ที่คุณภาพดินไม่ดี…
5. https://youtu.be/jpRwScgQ-Sg
แค่อาทิตย์กว่่า ๆ แต่ยิ่งกว่า ใส่ปุ๋ยเป็ยกระสอบ เขียวขึ้นมากๆๆๆๆ สวนนี้
6. https://youtu.be/zOfFQ5yqwOs
ยังกะใช้ปุ๋ยเป็นกระสอบ!! ทั้งที่สภาพดินแย่ แต่ เขียวสวยขนาดนี้ทำได้ไง?EP1.
7. https://youtu.be/RW4bSL6EbiQ
คลิปนี้ใช้ภาพบรรยายแทนคำพูด…
ที่มา:ปกรณ์ บัวแย้ม
Advertisements


Advertisements


Advertisements