WHAT'S NEW?
Loading...

นี่คือวิธีทำให้ฟักทองติดผล

Advertisements

Advertisements

เคล็ดลับการทำให้ฟักทองติดผล 


การเตรียมวัตถุดิบ 
1. นมผงเด็ก 
2. น้ำสะอาด 

วิธีการทำ 
เมื่อปลูกฟักทองได้ประมาณ 1 เดือน ให้สังเกตต้นฟักทองจะเริ่มออกดอก - หลังจากนั้นนำนมผงเด็กที่เตรียมไว้มาผสมกับน้ำ ในอัตราส่วน 2 ช้อนโต๊ะต่อน้ำสะอาด 20 ลิตร - คนให้นมผงละลายและเข้ากันดี - นำไปฉีดพ่นดอกฟักทองในช่วงเช้า เพื่อช่วยล่อแมลงมาช่วยผสมเกสรทำให้ดอกฟักทองติดเป็นผลได้ทุกเถา อีกวิธีเด็ดกลีบดอกฟักทอง วิธีการนำเกสรดอกตัวผู้มาผสมให้กับดอกตัวเมีย โดยคัดเอาดอกจากต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงวิธีการสังเกตดอกนั้นสามารถสังเกตได้ง่ายๆ โดยดอกตัวผู้จะเป็นดอกสีเหลืองและมีเกสรอยู่ด้านในส่วนดอกตัวเมียนั้นจะมีดอกสีเหลืองและจะสังเกตเห็นได้ว่าฐานของดอกนั้นจะมีลูกกลมๆสีเขียวติดอยู่กับดอก วิธีการหนึ่งคือให้เกษตรกรนเกสรดอกตัวผู้มาผสมให้กับดอกตัวเมีย -ให้นำเกสรตัวผู้1ดอก มาผสมกับดอกตัวเมีย 3 ดอก คือ ให้นำเกสรตัวผู้มาเคาะเอาเกสรใส่ลงไปในเกสรตัวเมีย หรืออาจใช้ไม้เล็กๆเขี่ยลงไปผสมก็ได้ - หากดอกฟักทองได้รับการผสมเกสรก็จะทำให้มีขนาดของผลที่ใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน หากไม่ได้รับการผสมเกสรจะทำให้ผลของฟักทองแห้งหรือฝ่อ ทำให้ไม่ได้ผลผลิต
ขอบคุณที่มา : ศูนย์รวมความรู้เกษตรพอเพียง
Advertisements


Advertisements


Advertisements