WHAT'S NEW?
Loading...

ปลูกดอกกระเจียวหวาน เก็บขายตามฤดูการณ์ รายได้ 500-1,000 บาท/วัน

Advertisements

Advertisements

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์  นาชัยสินธุ์  รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ฝ่ายบริการวิชาการ ได้นำทีมผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการสอนและการวิจัย

เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับชุมชนในองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม

                จากการเปิดเผยของคุณโชคดี  โชควิวัฒน์ชัย  อายุ  49  ปี  และคุณทิพประภา  ภักดียา  อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 3  บ้านยางสินไชย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สองสามีภรรยา ได้นำพันธุ์ดอกกระเจียว พันธุ์ปทุมมา มาจากจังหวัดบุรีรัมย์จากพี่ชายเพื่อนำมาปลูกเพื่อจำหน่ายดอกภายในชุมชนสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดี วันละ 500 – 1000 บาท/วัน/ไร่


                วิธีปลูก กระเจียวพันธุ์ปทุมมา จะชอบดินร่วนปนทราย การปลูกจะต้องทำการเตรียมดินโดยการไถพรวนตากแดดไว้ประมาณสองอาทิตย์ ถ้ามีหญ้าต้องไถซ้ำอีกรอบ ก่อนปลูกต้องโรยปูนขาวเพื่อป้องกันโรครากเน่า ใส่ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมี สูตรเสมอ 15-15-15  การขยายพันธุ์สามารถใช้หัว (ราก) และต้นกล้าที่เพาะไว้แล้ว ถ้าใช้หัวหรือรากปลูก ประมาณ 3 เดือนจึงจะสามารถเก็บดอกได้ ระยะห่างระหว่างแถว 50 x 80 ซม. การใช้หัว หรือรากปลูกจะออกดอกช้ากว่าการใช้ต้นกล้าปลูก ศัตรูจะมีหนอนตาดำกินใบ ส่วนศัตรูอื่น ๆ ยังไม่พบ

                การดูแล  ดูแลด้วยการดายหญ้าไม่ให้ปกคลุม การให้น้ำ ในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่าจะเป็นน้ำฝนเป็นหลัก ยกเว้นฝนทิ้งช่วงจึงจะสูบน้ำใส่ ปุ๋ยที่ใส่จะเป็นปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ


                การเก็บเกี่ยว  สามารถเก็บดอกขายได้ประมาณช่วงเดือน เมษายน – กันยายน  ประมาณ 6 เดือน  โดยเก็บดอกทุกเช้า  โดยมีพ่อค้ามารับซื้อถึงสวน  จำหน่ายเป็นกำ ๆ ละ 10 บาท และ 20 บาท  กำเล็กจะใส่ 6-7 ดอก ขายกำละ 10 บาท กำใหญ่ กำละ 14-15 ดอก ขายกำละ 20 บาท แล้วแต่ดอกเล็กหรือดอกใหญ่  ตลาดจะเป็นตลอดภายในชุมชน


                คุณโชคดีและคุณทิพประภา ปลูกดอกกระเจียวมาแล้วปีนี้เป็นปีที่ 4  สามารถนำเงินที่ได้จากการขายดอกกระเจียวไปซื้อกับข้าวในแต่ละวัน ส่งลูกเรียนหนังสือ ลูกคนโตจบและทำงานแล้ว ส่วนลูกคนเล็กกำลังเรียนอยู่ในระดับชั้น ป. 2  และนำเงินที่ได้บางส่วนไปใช้หนี้ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

                เกษตรกรที่สนใจจะปลูกดอกกระเจียวสามารถสอบถามข้อมูลได้ ที่คุณโชคดี  โชควิวัฒน์ชัย หรือ คุณทิพประภา  ภักดียา  บ้านเลขที่  23 หมู่ 3  บ้านยางสินไชย อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  หรือติดต่อที่ สำนักบริการวิชาการ มหาวิยาลัยขอนแก่น  โทร. 043 348 983

ที่มา  - https://www.kku.ac.th/news/v.php?l=th&q=0012755
Advertisements


Advertisements


Advertisements