WHAT'S NEW?
Loading...

เช็คด่วน!! ก่อนโดนแย่งงาน..กี่อาชีพสงวนไว้ให้คนไทยทำ..ต่างด้าวห้ามทำ

Advertisements

Advertisements

สรุปแล้ว! ’39 อาชีพสงวน’ ให้ต่างด้าวทำ 10 อาชีพ อีก 27 อาชีพของลูกจ้างไทย มี 2 อาชีพไม่ชัดเจน

เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่กระทรวงแรงงาน นายสมบัติ นิเวศน์รัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แถลงข่าวภายหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เรื่อง “การจัดทำกฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับการกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ” ว่าสำหรับเรื่อง 39 อาชีพที่ควรสงวนไว้ให้คนไทยทำต่อไปนั้น

ได้ข้อสรุปเบื้องต้น โดยให้ปลดล็อก 10 อาชีพให้แรงงานต่างด้าวทำได้ คือ 


1.งานกรรมกร 
2.งานกสิกรรม เลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ หรืองานประมง ยกเว้นงานที่ใช้ความชำนาญเฉพาะสาขา งานควบคุมฟาร์ม หรืองานกรรมกรในเรือประมงทางทะเล
3.งานก่ออิฐ ช่างไม้ หรืองานก่อสร้างอื่น 
4.งานขายของหน้าร้าน 
5.งานเจียระไน หรือขัดเพชรหรือพลอย 
6.งานทำที่นอนหรือผ้าห่มนวม 
7.งานทำรองเท้า 
8.งานทำหมวก 
9.งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย และ 
10.งานปั้นหรือทำเครื่องปั้นดินเผา ทั้งนี้ มีข้อแม้ว่าจะต้องเข้ามาทำงานเหล่านี้ในลักษณะของการเป็นลูกจ้างเท่านั้น ห้ามเป็นเจ้าของกิจการเองเด็ดขาด

นายสมบัติกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ มี 2 อาชีพที่ยังไม่ชัดเจนว่าให้ต่างด้าวหรือสงวนให้คนไทยทำ คือ
 1.งานทำมีด และ 2.งานเสมียนหรือเลขานุการ

นอกนั้นอีก 27 อาชีพสงวนให้คนไทยทำทั้งหมดคือ
  

1.งานแกะสลักไม้
2.งานขับขี่ยานยนต์หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช่เครื่องจักรหรือเครื่องกล ยกเว้นงานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ
3.งานขายทอดตลาด
4.งานควบคุมตรวจสอบหรือให้บริการทางบัญชี
5.งานตัดผมงานดัดผมหรืองานเสริมสวย แต่ยกเว้นให้แรงงานต่างด้าวสามารถเข้ามาเป็นลูกจ้างในร้านได้
6.งานทอผ้าด้วยมือ
7.งานทอเสื่อหรืองานทำเครื่องไม้ด้วยกก หวาย ปอ ฟาง หรือเยื่อไม้ไผ่
8.งานทำกระดาษสาด้วยมือ
9.งานทำเครื่องเขิน
10.งานทำเครื่องดนตรีไทย
11.งานทำเครื่องถม
12.งานทำเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องนาก
13.งานทำเครื่องลงหิน
14.งานทำตุ๊กตาไทย
15.งานทำบาตร
16.งานทำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ
17.งานทำพระพุทธรูป
18.งานทำร่มกระดาษหรือผ้า
19.งานนายหน้าหรืองานตัวแทน ยกเว้นงานหน้าหรืองานตัวแทนในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
20.งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวกับงานออกแบบและคำนวณจัดระบบวิจัยวางโครงการทดสอบควบคุมการก่อสร้างหรือให้คำแนะนำ ทั้งนี้ ไม่รวมงานที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษ 21.งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับงานออกแบบเขียนแบบประมาณราคาอำนวยการก่อสร้างหรือให้คำแนะนำ
22.งานมวนบุหรี่ด้วยมือ
23.งานมัคคุเทศก์หรืองานจัดนำเที่ยว
24.งานแรกขายสินค้า
25.งานเรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมือ
26.งานสาวหรือบิดเกลียวไหมด้วยมือ และ
27.งานให้บริการทางกฎหมาย หรืออรรถคดี ยกเว้นงานปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ และงานว่าต่างแก้ต่างในชั้นอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่กฎหมายซึ่งบังคับใช้แก่ข้อพิพาทที่พิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการนั้นมิใช่กฎหมายไทยหรือเป็นกรณีที่ไม่ต้องขอบังคับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นในราชอาณาจักรไทย

“ยังมีการเสนอให้กำหนดอาชีพสงวนเพิ่มเติมสำหรับคนไทย 3 อาชีพ คือ 
1.อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย
2.อาชีพนวดแผนไทย โดยผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพระบุว่า เป็นเรื่องเอกลักษณ์ไทย วิถีชีวิตหากให้คนต่างด้าวมาทำจะทำให้อัตลักษณ์ และจริตของไทยที่อนุรักษ์ไว้เสียไป ดังนั้น สิ่งที่ต้องทำต่อไป คือการประกาศขอบเขตว่าควรอยู่ตรงไหน และ
3.อาชีพเจ้าของกิจการ” นายสมบัติกล่าว

และจะสรุปผลการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เพื่อพิจารณาก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม พร้อมกับการแก้ไข พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฯด้วย ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน

ผู้เขียน - มติชนออนไลน์
https://www.technologychaoban.com/marketing/article_31295
Advertisements


Advertisements


Advertisements