WHAT'S NEW?
Loading...

ปลูกแตงกวาญี่ปุ่น “ไร้ดิน” ในกระสอบ ราคาดีไม่มีตก ทำเงินได้ทุกวัน

Advertisements

Advertisements

สำหรับวิธีการปลูกแตงกวาญี่ปุ่น ของคุณศิริ เขาใช้วิธีปลูกในโรงเรือนขนาด 160 ตารางวา ปลูกในกระสอบ ไม่ใช้ดิน วางระบบน้ำหยด ตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ 

ประหยัดได้หลายอย่าง ทั้งพื้นที่ ปุ๋ย น้ำ เวลา และแรงงาน
“ผมลงทุนครั้งแรก 4 แสนบาท ปลูกแตงกวาได้ 3,000 ต้น โรงเรือนขนาด 160 ตารางวา และระบบน้ำหยดอัตโนมัติ กว่าระบบทุกอย่างจะลงตัว อาทิ วิธีการให้น้ำ ใส่ปุ๋ย พ่นฮอร์โมน รวมทั้งโรคที่เกิดกับแตงกวาญี่ปุ่น ใช้เวลาเกือบ 2 ปี เฝ้าสังเกตการเจริญเติบโต”

ที่เกษตรกรรายนี้ บอกว่า ไม่ใช้ดิน เขาใช้ขุยมะพร้าว โดยบรรจุอยู่ในถุงพลาสติก ซึ่งวิธีการปลูกแตงกวาญี่ปุ่นไร้ดิน มีดังนี้
1.นำเมล็ดแตงกวาพันธุ์เจแปน 1 เพาะในถาดเพาะกล้า เป็นเวลา 7 วัน
2.นำกาบมะพร้าว ใส่ถุงพลาสติก หรือ ถุงกระสอบปุ๋ย
3.นำต้นกล้าแตงกวาที่เพาะเตรียมไว้ มาใส่ถุงที่มีกาบมะพร้าว ปลูกต่อไปเรื่อยๆ 30วัน แตงกวาจะออกลูก เตรียมเก็บขายได้

ด้านการรดน้ำ จะรดน้ำผ่านระบบอัตโนมัติ ซึ่งตั้งเวลาไว้ รดทุกวัน วันละ 8 รอบ ซึ่งน้ำที่รดจะผสมปุ๋ยมาเรียบร้อยแล้ว กรณีมีแมลงและศัตรูพืชจะฉีดด้วยน้ำชีวภาพซึ่งเป็นสูตรเฉพาะผสมขึ้นเองเกษตรกรอัธยาศัยดี เผยกับเส้นทางเศรษฐีออนไลน์ ต่อว่า แตงกวาญี่ปุ่น ใช้เวลาปลูก 1 เดือน เก็บ 1เดือน จัดการแปลง 1 เดือน ก่อนจะปลูกรอบใหม่

อธิบายวงจรที่คุณศิริพูดถึง กล่าวคือ แตงกวาญี่ปุ่น ปลูก 1 เดือน เก็บขายได้ทุกวัน เป็นเวลา 1 เดือนเนื่องจากแตงกวาญี่ปุ่นเป็นพืชล้มลุก ต้นแตงกวาจะตาย ต้องปลูกใหม่ ก่อนจะปลูกรอบใหม่ใช้เวลาจัดการแปลงอีก 1 เดือน ซึ่งแตงกวาชอบอากาศเย็น ช่วงหน้าหนาวจะให้ผลผลิตมาก

ปัจจุบันผลผลิตต่อรอบ คุณศิริ เผยกับเส้นทางเศรษฐีออนไลน์ ว่า ราว 5 ตัน ถ้าช่วงอากาศร้อนมาก จะลดลงเหลือเพียง 3 ตัน ทุกวันนี้เก็บขายทุกวัน (ตลอด 1 เดือน) ได้วันละ 300 – 400 กิโลกรัม ขายในราคากิโลกรัมละ 18 – 25 บาท น้ำหนักแตงกวาต่อลูกราว 2 กรัม สร้างรายได้ปีละราว 400,000-500,000 บาท (ยังไม่หักค่าใช้จ่าย)

ที่มา : sentangsedtee.com

Advertisements


Advertisements


Advertisements