WHAT'S NEW?
Loading...

วิธี เ พ า ะ เ ห็ ด ฟ า ง ก อ ง เ ตี้ ย มีคลิปง่ายๆ ลงมือทำเองได้ไม่ยุ่งยาก

Advertisements

Advertisements

คลิปสาธิตการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย โดยกลุ่มธรรมเกษตรอินทรีย์ยโสธรครับ ก า ร เ พ าะ เ ห็ ด ฟ า ง ก อ ง เ ตี้ ย 
ก า ร เ พ าะ เ ห็ ด ฟ า ง ก อ ง เ ตี้ ย - ต อ น 1 : คลิปสาธิตการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย โดยกลุ่มธรรมเกษตรอินทรีย์ยโสธรครับ
การเพาะเห็ดฟางที่ปัจจุบันมีรูปแบบการทำแบบหลากหลาย ที่สามารถเลือกใช้วัสดุต่างๆ ที่มีในแต่ละพื้นที่มาทำได้ เช่น กากมัน เปลือกถั่ว ทลายปาล์ม กองฟาง ผักตบชวา เป็นต้น แต่ในคลิปนี้เลือกใช้ "กากมัน" ในการทำกองเห็ด เพราะในภาคอีสานมีโรงงานรับซื้อมันเยอะ (ส่วนภาคอื่นๆก็ใช้อย่างอื่นทดแทน ตามที่กล่าวข้างต้นได้นะครับ) ทำได้ไม่ยาก ปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้ และสามารถทำให้เกิดรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น

โดยในคลิปตอนแรกนี้จะเป็นกระบวนการตั้งแต่แรกเริ่มในการทำ เริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์ การเตรียมแปลง จนไปถึงการคลุมแปลง ... ซึ่งกระบวนการทั้งหมดยังไม่จบเท่านี้ครับ ยังมีต่อไปในคลิปที่สองนะครับ

คลิปนี้เป็นวิธีการที่ทดลองทำกันมาแล้ว อาจจะยังไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดสำหรับหลายๆ ท่าน แต่ก็เป็นแนวทางหนึ่งในการทำเห็ดฟาง ที่ได้ผลและสามารถทำให้ก่อเกิดรายได้ ได้ครับ..

วิธีการในการเพาะเห็ดฟางมีหลายแบบนะครับ ขอให้คลิปนี้เป็นเพียงแนวทางที่ท่านสามารถนำไปทำได้ และนำไปปรับเปลี่ยนตามวัสดุในท้องถิ่นของท่าน เพียงแค่เข้าใจหลักการโดยรวมก็สามารถทำได้แล้วครับ และอีกอย่าง ต้นทุนก็ไม่มากเลยครับ...ส่วนวิธีการผมจะสรุปมาให้นะครับก า ร เ พ าะ เ ห็ ด ฟ า ง ก อ ง เ ตี้ ย - ต อ น 2 : ตอนจบกับคลิปสาธิตการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย โดยกลุ่มธรรมเกษตรอินทรีย์ยโสธรครับ

คลิปนี้มาสู่ขั้นตอนสุดท้ายของการเพาะเห็ดจากกระบวนการเริ่มต้นที่ตั้งแต่การเตรียมแปลง การเหยียบกองเห็น โรยเชื้อ และคลุมกอง ... เราก็จะได้มาต่อขั้นตอนต่อไปจนถึงการเก็บเห็ดครับ นอกจากนั้นยังมีขั้นตอนต่อเนื่องที่จะทำให้เก็บเห็ดได้ต่อ


วิธีการอยากจจะดูมากมาย แต่จริงๆ แล้วไม่ยากเกินไปแน่นอน ... วิธีการในการทำทุกขั้นตอน จะนำมาลงให้ศึกษาในโพสต่อไปนะครับ จะได้ลองเอาไปทำกันดูนะครับบบ

ที่มา  - ธรรมเกษตรอินทรีย์ - makemyorganic


Advertisements


Advertisements


Advertisements