WHAT'S NEW?
Loading...

ใกล้เข้ามาแล้ว!! 26 ตุลา ใครกลัวดอกดาวเรืองโตไม่ทัน..มีเทคนิคมาบอก

Advertisements

Advertisements
 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรแนะประชาชนคนไทย ปลูกดาวเรืองให้ได้ผลผลิตคุณภาพพร้อมออกดอกบานสะพรั่งช่วงพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 สำหรับเทคนิคการผลิตดาวเรืองให้ได้ดอกที่มีคุณภาพ เกษตรกรควรเด็ดยอดดาวเรือง หลังจากย้ายปลูก 7-10 วัน หรือระยะต้นดาวเรืองมีใบจริง ประมาณ 4 คู่ มีส่วนยอดที่ประกอบด้วยใบเล็กๆ อีก 1-2 คู่ ให้ปลิดยอดใหญ่ตรงกลางทิ้งเพื่อให้แตกกิ่งข้าง ประมาณ 8-10 กิ่ง ทำให้ดาวเรืองแตกพุ่มเป็นการเพิ่มผลผลิต และทำให้ดอกมีขนาดใหญ่สวยงาม

วิธีการปลูกดอกดาวเรือง เริ่มจากนำเมล็ดพันธุ์มาเพาะในตะกร้าเพาะ วัสดุเพาะใช้ ขุยมะพร้าว ทราย และขี้เถ้าแกลบ ในอัตราส่วน 1:1:1 โดยใช้เมล็ดพันธุ์ 1 เมล็ด/หลุม นำวางใต้ตาข่ายพรางแสง 70-80% รดน้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า-บ่าย เมื่อต้นกล้าแข็งแรง มีใบจริงคู่แรกเริ่มพัฒนาแล้ว จึงให้รับแสงแดดเต็มที่และเมื่อต้นกล้ามีใบจริง 4-6 ใบ อายุนับจากวันเพาะเมล็ดประมาณ 15-20 วัน ก็ย้ายต้นกล้าไปปลูกได้ในช่วงเย็น การย้ายต้นกล้าควรมีวัสดุเพาะชำติดต้นกล้าไปด้วย


วิธีการปลูกดอกดาวเรืองมีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ

1.ปลูกประดับแปลง ใช้เป็นไม้ตัดดอก ด้วยการขุดหลุมลึก 4-5 เซนติเมตร หลุมละ 1 ต้น ระหว่างต้น ระหว่างแถวใช้ระยะปลูก 30-40 X 30-40 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15 ประมาณ 1 ช้อนชา

2.ปลูกเป็นไม้กระถาง นำต้นกล้าที่แข็งแรง จำนวน 1 ต้น ใส่ในถุงดำหรือกระถาง ขนาด 4×6 บรรจุวัสดุปลูก ใช้ดิน 1 ส่วน แกลบ 2 ส่วน และปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกย่อยสลายแล้ว 2 ส่วน

จากนั้นดูแลด้วยการรดน้ำ ช่วงย้ายปลูกประมาณ 7 วัน ให้น้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น จนต้นดาวเรืองฟื้นตัว หลังจากนั้นให้น้ำประมาณวันละครั้ง ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางภูมิอากาศ แต่ต้องไม่แฉะเกินไปและไม่มีน้ำท่วมขังเพราะอาจทำให้เกิดโรครากเน่าได้

การใส่ปุ๋ยดอกดาวเรือง

- หลังจากย้ายปลูกได้ 5-7 วัน ให้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 หรือ 15-0-0 อัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะ./น้ำ 20 ลิตร รดบนดินบริเวณโคนต้น โดยใส่ติดต่อกัน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 7-10 วัน และใส่อีกครั้งระยะกลบโคน

- เมื่อดาวเรืองมีอายุ 20-25 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตราส่วน 1 ช้อนชา/ต้น เมื่อดาวเรืองอายุได้ 35 และ 45 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 โรยตรงทรงพุ่ม พร้อมพรวนดิน กลบโคนต้น กำจัดวัชพืช
ที่มา - https://www.matichon.co.th/news/587243
Advertisements


Advertisements


Advertisements